Gut’ta Tofüs İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Gut’a eklemler etrafında veya içinde şekillenen ürat kristalleri neden olur. İltihap eklemde ağrı, kızarıklık ve şişmeye neden olabilir, bölge dokunmakla ve hareketle hassastır. İnsanların gut olmasının nedenleri arasında genetik yapı, fazla kilolu olma, belli ilaçları kullanma (ör. siklosporin), böbrek işlevinde bozulma ve aşırı alkol alma ve şekerle tatlandırılmış içeceklerin aşırı kullanımı gibi yaşam alışkanlıkları yer alıyor. Tofüsler kötü tedavi edilen ya da kontrol edilmeyen kronik gutlu insanlarda gelişen şişliklerdir. Tofüsler enfekte olabilir, ağrıya neden olabilir ve fonksiyonu bozabilir. Bunlar ürat düşürücü ilaçlarla (e.g benzobromaron, probenesid, allopurinol, febuksostat ve peglotikaz), cerrahi olarak çıkarmayla ve hemodiyalizle tedavi edilebilir. Cerrahi müdahaleler sinire baskıyı gidermek gibi acil çıkarma gerektiğinde kullanılabilir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede konuya ilişkin tüm çalışmalar 2013 Mayısına kadar arandı ve sadece bir çalışma bulundu. Bu çalışmada 225 katılımcı kronik gut tedavisi için her iki haftada bir ya da her ay peglotikaz veya plasebo kullanımına randomize edildi. Grupta 145 katılımcıda tofüs vardı ve 131’inden sonuç verisi sağlandı.

Anahtar sonuçlar

Tofüslerin kaybolması

* İki haftada bir peglotikazla 6 aylık tedaviden sonra plaseboya kıyasla 100 hastadan 33 fazlasında, bir ya da daha fazla tofüs kayboldu (%33 mutlak iyileşme).

* Ayda bir peglotikazla 6 aylık tedaviden sonra plaseboya kıyasla 100 hastadan 14 fazlasında bir ya da daha fazla tofüs kayboldu (%14 mutlak iyileşme).

* İki haftada bir peglotikaz grubunda 100 hastadan 40’ında bir ya da fazla tofüs kayboldu.

* Aylık peglotikaz grubunda 100 hastadan 21’inde bir ya da fazla tofüs kayboldu.

* Plasebo grubunda 100 hastadan 7’sinde bir ya da fazla tofüs kayboldu.

Diğer sonuç ölçütleri tofüslü hastalar için ayrılmayıp tüm katılımcılar için raporlandı. Bu nedenle derlememizde bunları raporlayamadık. Ancak ters olaylar nedeniyle tedavi terklerini total popülasyon için raporladık. Çoğu tedavi terki ilaç infüzyonuna karşı ters olaylara bağlıydı.

Ters olaylar nedeniyle tedavi bırakma

* İki haftada bir peglotikaz tedavisinde plaseboya kıyasla 100 hastadan 16 daha fazlası ilacı bıraktı (%16 daha fazla terk).

* Ayda bir peglotikaz tedavisinde plaseboya kıyasla 100 hastadan 17 daha fazlası ilacı bıraktı (%17 daha fazla terk).

* İki haftada bir peglotikaz tedavisini ters olaylar nedeniyle 100 hastadan 18’i bıraktı.

* Ayda bir peglotikaz tedavisini ters olaylar nedeniyle 100 hastadan 19’u bıraktı.

* Plasebo tedavisini ters olaylar nedeniyle 100 hastadan 2’si bıraktı.

Kanıt kalitesi

Orta kalitede kanıtlar iki haftada ya da ayda bir peglotikaz tedavisiyle muhtemelen bir ya da fazla tofüsün kaybolacağını gösteriyor. Ancak bunun ters olaylar, çoğunlukla infüzyon reaksiyonları nedeniyle tedaviyi bırakma oranına karşı tartılması gerekiyor. Tofüslü hastalarda ağrıda azalma, yaşam kalitesi, serum üratının normale dönmesi ve fonksiyon ayrı olarak raporlanmadı. Sonuçların kesin olmaması nedeniyle kanıt kalitesi düşürüldü. Yapılacak başka araştırma bu sonuçları değiştirebilir.

Diğer müdahaleleri araştıran randomize kontrollü araştırma bulunamadığı için cerrahi dâhil başka müdahalelerin etkili olup olmadığını bilemiyoruz.

Kaynak

Sriranganathan MK, Vinik O, Bombardier C, Edwards CJ. Interventions for tophi in gout. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD010069. DOI: 10.1002/14651858.CD010069.pub2

Orijinal özet için: Gut Tofüs Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv