Kanayan Yüksek Riskli Ülserlerde Adrenalin Enjeksiyonuna Ek İkinci Bir Endoskopik Müdahale

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Peptik ülserler vücudun normal koruyucu mekanizmaları kırıldığında; mide, barsak ve sindirim bezlerinin sindirim sıvıları mide ve duodenum iç tabakasını tahrip ettiğinde gelişir. NSAID’ler ve H. pylori bakterisi olağan nedenlerdir.

Mide ve duodenumdaki ülserler şiddetle kanamaya başladığında, hayatı tehdit edebilir ve acil tedavi gerekir.

Hastaya endoskop yapıldığında klinisyen kanama odağını bulabilir. Endoskopide aktif kanayan ya da kanamayan görünür kan damarları yüksek riskli olarak kabul edilir, yani ilk kanama durdurulsa da başka kanama olabilir. Kanama odağı belirlendiğinde endoskopik tedavi yeniden kanama oranını, ameliyat gereğini ve ölümleri azaltır. Endoskopik tedavi kanamayı durduran bir ilacın kanama bölgesine enjekte edilmesidir, en çok adrenalin kullanılır. Uzmanlar arasında bipolar elektro-koagülasyon, ısıtma probu, adrenalin sonrasında sklerozan ya da klips kullanımı gibi ikinci bir prosedürün gereği konusunda anlaşmazlık var. Bunlar daha fazla kanamayı azaltır görünse de, ikinci prosedürün morbidite, ameliyat oranları ve ölümlere etkileri belirsiz.

Derleme sorusu

Kanayan peptik ülserlerde ikinci bir endoskopik metot başka kanamayı, acil ameliyat gereğini ya da ölüm oranlarını azaltır mı?

Çalışma özellikleri

Tek başına adrenalin enjeksiyonunu, adrenaline ek başka bir metot kullanımına karşı kıyaslayan randomize araştırmalar için geniş bir literatür taraması yaptık. Toplam 2033 katılımcıyla yapılan 19 klinik araştırma bulundu.

Anahtar sonuçlar

Tedaviye ikinci bir metot eklemenin başka kanama ve acil ameliyat gereğini azalttığını bulduk ancak bu yaklaşımın ölüm oranlarına etkisi kanıtlanmadı. Sonuç olarak; kanayan yüksek riskli peptik ülserli hastalarda adrenalin enjeksiyonundan sonra ek endoskopik tedavi başka kanama ve ameliyat ihtiyacını azaltıyor.

Kanıt kalitesi

Kayırma hatası riski hesaplarımız derlenen çalışmalarda toplam kanıt kalitesinin orta veya yüksek olduğunu gösteriyor. Bazı araştırmaların tasarım ve uygulamasında kısıtlamalar olsa da çoğunda randomizasyon ve yerleşim gizlemesi ve körleme gibi önemli kalite kriterleri netti. Yapılacak başka çalışmaların etki hesabımıza olan güvenimizi etkilemesi ve sonuçları değiştirmesi mümkün.

Kaynak

Vergara M, Bennett C, Calvet X, Gisbert JP. Epinephrine injection versus epinephrine injection and a second endoscopic method in high-risk bleeding ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD005584. DOI: 10.1002/14651858.CD005584.pub3

Orijinal özet için: Kanayan Ülsere İkinci Müdahale

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv