Miyastenia Gravis’te Asetilkolinesteraz İnhibitör Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Miyastenia gravis’li (MG) hastalarda asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçların etkisi hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

MG nadir bir otoi-mmün hastalıktır, bağışıklık sisteminin ürettiği antikorlar sinirlerle kaslar arasındaki bağlantı bölgesine (nöro-müsküler kavşak) saldırır. Sinir uyarıları bloke olur kaslar güç kaybeder ve kolay yorulur. Belirtilerin şiddeti değişkendir. Asetilkolin sinyalleri sinirlerden kaslara ileten bir kimyasal habercidir, asetilkolinesteraz denen bir enzim tarafından parçalanır. Miyasteni tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar asetilkolinesterazı etkileyerek asetilkolin yıkımını durdurur. Asetilkolinesterazı inhibe eden bu ilaçlar sayesinde mevcut asetilkolin miktarı artar ve bunun kas aktivasyonu ve kasılmasına yardımı olur.

Çalışma özellikleri

Derlemeye sadece randomize kontrollü araştırmaları dâhil etmek istedik ve yaptığımız araştırmada sadece bir çalışma bulduk. Katılımcılara çalışmanın ilk döneminde ilaç ya da plasebo verildi, ikinci dönemde tedaviler değiştirilerek çapraz kontrol yapıldı.

Araştırmaya MG’li 10 hasta alındı. Üçünde hastalık sadece gözleri etkilerken 7 sinde vücudun daha geniş kesimlerini tutmuştu. Araştırmada neostigmin burundan verilerek plaseboya karşı kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

İki haftalık neostigmin tedavi fazından sonra MG belirtileri 10 katılımcıdan 9’unda iyileşti. Plasebo fazından sonra iyileşen hasta olmadı. Bilgi eksikliği nedeniyle çalışmanın ne kadar iyi tasarlanıp yürütüldüğünü değerlendiremedik. Ters etkiler küçüktü.

Birkaç gözlemsel çalışma, vak’a raporları, vak’a serileri ve günlük klinik deneyim asetilkolinesteraz inhibitörlerinin kullanımından yana. Bu, ilacın etkinliğini onaylamak için plasebo kontrollü araştırmaların yapılmasının etik olmayabileceği ve muhtemelen yapılmayacağı anlamına geliyor. Halen asetilkolinesteraz inhibitörleriyle tedavinin en iyi dozu ve süresini belirtilerde iyileşme ve ters olaylar belirliyor. Bu zamanla değişir ve altta yatan oto-immün cevabı durdurmak için aynı esnada verilen başka tip tedavilere de bağlıdır.

Bu derlemenin ilki 2011 yılında yayınlandı ve kanıtlar 2014 Temmuzuna kadar günceldir.

Kaynak

Mehndiratta M, Pandey S, Kuntzer T. Acetylcholinesterase inhibitor treatment for myasthenia gravis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD006986. DOI: 10.1002/14651858.CD006986.pub3

Orijinal özet için: Miyastenide ACH-Esteraz İnhibitörü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus