Spina Bifida Tamiratı ve Bebek- Anne Ölümleri

Cochrane derleme özeti

Spina bifida deyimi; omuriliğin gebeliğin ilk üç ayında düzgün olarak kapanamadığı bir grup nöral tüp defektini tanımlamak için kullanılır. Açık spina bifida’da bazı omurgalar tamamen oluşmamış, yarık ya da ikiye bölünmüş ve omurilik ve kılıfları (meninks) açıklıktan dışarı taşmış olabilir. En şiddetli formunda omurilik ve meninksler belden dışarı taşar. Açık spina bifida da sıklıkla beyincik ve beyin sapı dokularının kafatası kaidesindeki büyük açıklıktan dışarı taşması şeklinde art beyin fıtıklanması ve hidrosefali de görülür. Bunların sonucu olarak idrar ve dışkı kaçırma, kol bacak zayıflığı nedeniyle hareket güçlükleri, felç, şekil bozukluğu ve duyu kaybı görülebilir.

Konvansiyonel tedavisi doğum sonrası iki gün içinde ameliyatla tamirdir, bu ameliyatta hidrosefaliyi gidermek için beyin ventrikülleri ile karın arasına şant da yerleştirilebilir. Spna bifida perinatal dönemde yapılan ultrasonla ya da anne serumundaki alfafetoproteinle teşhis edilebilir ve bebek uterus içindeyken yapılan tedavi sonuçları iyileştirebilir. Bu girişim annenin karnı ve uterus açılarak (in utero) yapılır.

Bu derlemede in utero girişimin doğum sonrası yapılan girişime karşı kıyaslanması hedeflendi. Derleme için 19-27 haftalık gebe, şiddetli spina bifidalı ve art beyni fıtıklanmış bebekleri olan 158 kadınla yürütülen 1 araştırma bulundu. Neonatal mortalite açısından prenatal-postnatal tamirat arasında net fark bulunmadı. Ancak ölen bebek sayısı çok düşüktü, bu nedenle muhtemelen derleme, fark belirlemek için güçsüz kaldı.

Prenatal tamiratla birlikte şant yerleştirme ihtiyacı azdı ve doğum sonrası orta-şiddetli art beyin fıtıklanması riski azaldı.

Tamirat prosedürünün, ortopedik deformiteler dâhil doğrudan bir komplikasyonu görülmedi. Prenatal tamiratla birlikte kadınların erken membran yırtılması olma ve izleyerek erken doğum riski arttı. Annede ciddi hastalıklar (enfeksiyon ve kan nakli gereği) net fark göstermedi; ancak yine bu derleme bu önemli ve az görülen sonuçları yakalamak için yeterli güçte değildi. Derlenen çalışmanın kalitesi yüksekti (kayırma hatası riski düşük) ancak az sayıda gebe dâhil edildi. Halen spina bifidalı bebeklerde in utero ameliyat tavsiye edebilmek için yetersiz kanıt bulunuyor.

Kaynak

Grivell RM, Andersen C, Dodd JM. Prenatal versus postnatal repair procedures for spina bifida for improving infant and maternal outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD008825. DOI: 10.1002/14651858.CD008825.pub2

Orijinal özet için: Spina Bifida Anne Karnında

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv