Tekrarlayan Düşüklerde İmmünoterapi

Cochrane derleme özeti

İmmünoterapi, tekrarlayan düşük yapan kadınlarda başka düşük yapma riskini azaltmıyor.

Arka plan

Tekrarlayan düşük, üç veya daha fazla erken gebelik kaybıdır. Nedeni hakkında bir teori annenin embryo ya da fetusa karşı bağışıklık sistemi cevabı vermesidir. Kadınları gelecekteki gebeliklerinde karşılaşacakları “yabancı” hücrelere karşı bağışıklayan tedaviler denendi. İmmünoterapiler arasında babadan ya da bağışçıdan alınan lökositler, erken embriyolardan sağlanan ürünler (trofoblast membranları) ya da kandan sağlanan antikorlardır (immün globulin).

Derleme sorusu

Tekrarlayan düşük hikâyesi olan kadınlarda immünolojik tedavilerin canlı doğum yapma şansını iyileştirip iyileştirmeyeceğini belirlemeye çalıştık.

Çalışma özellikleri

1985 – 2004 yılları arasında 11 ülkede toplam 1137 kadınla yapılmış 20 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Çalışmalarda 4 farklı immünoterapi araştırıldı: Kadının eşinden alınan lökositlerle bağışıklama (12 araştırma, 641 kadın); bağışçıdan alınan lökositlerle bağışıklama (3 araştırma, 156 kadın); erken embriyodan sağlanan ürünler (1 araştırma, 37 kadın) veya kandan sağlanan antikorlar (İVİG- 8 araştırma, 303 kadın).

Kanıt kalitesi ve karar

Genel olarak, derlenen çalışmaların çoğunluğunda kayırma hatası riskine düşük değer biçtik.

Bu derlemede tekrarlayan düşükler yapan kadınlarda yapılan bu tedavilerin hiçbirinin canlı doğum oranını iyileştirmede veya gelecekteki düşük riskini azaltmada plaseboya göre anlamlı bir faydalı etki sağlamadığını bulduk.

Kaynak

Wong LF, Porter T, Scott JR. Immunotherapy for recurrent miscarriage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD000112. DOI: 10.1002/14651858.CD000112.pub3

Orijinal özet için: Düşükler İçin İmmünoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv