Uykuda Diş Sıkma Veya Gıcırdatma İçin İlaç Tedavileri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Uykuda diş gıcırdatmanın dişlerde anormal aşınma, çene kaslarında ağrı, eklem ağrısı ve hassasiyeti ve baş ağrıları gibi birkaç belirti ve bulgusu var. Tedavileri arasında kapanış splintleri gibi diş cihazları, psikoterapi ve ilaçlar bulunuyor. Tedavide ilaç olarak benzodiyazepinler, antikonvülsanlar, beta blokerler, dopamin ilaçları, antidepresanlar, kas gevşeticiler vb. gibi ilaçlar kullanılıyor. Ancak diş gıcırdatma tedavisinde ilaçların etkinliği, güvenliği ve uzun vadeli izlem sonuçları hakkında bilgi az.

Çalışma özellikleri

Herhangi bir ilacı, herhangi bir yaştaki hastada plaseboya, başka ilaca veya tedavi verilmemesine karşı kıyaslayan klinik çalışmalar için bilimsel veri tabanlarını araştırdık. Kanıtlar 2014 Ağustosuna kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Toplam 18 araştırma belirlendi ve 7’si derlendi. Her bir çalışmaya çok az sayıda katılımcı (7-16) alındı ve dördü orta metodolojik kalitedeydi. Amitriptilin (3 çalışma) bromokriptin (1 çalışma), klonidin (1 çalışma), propranolol (1 çalışma), levodopa (1 çalışma) ve triptofan (1 çalışma) plaseboyla kıyaslandı.

Amitrpitilin ve L-triptofan çene kaslarının elektromiyografi kullanılarak ölçülen aktivitesini düşürmedi.

Bromokriptin, klonidin, propranolol ve levodopa, bir saatteki diş gıcırdatma atağı sayısını plaseboya göre anlamlı olarak azaltmadı.

Kanıt kalitesi

Sistematik derlememizde literatürde, ilaçların uykuda diş gıcırdatmayı azaltabildiğine dair yeterli kanıt olmadığı kararına varıldı.

Kaynak

Macedo CR, Macedo EC, Torloni MR, Silva AB, Prado GF. Pharmacotherapy for sleep bruxism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD005578. DOI: 10.1002/14651858.CD005578.pub2

Orijinal özet için: Uykuda Diş Gıcırdatma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv