Ventilatörle İlişkili Pnömoniyi Önlemede Probiyotikler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Ventilatörle ilişkili pnömoniyi (VIP) önlemede probiyotiklerin etkisiyle ilgili araştırma yayınlarda bulunan güncel kanıtların eleştirel değerlendirmesini amaçladık.

Arka plan

VIP 48 saatten fazla mekanik ventilasyon yapılan hastalarda görülebilen ve yoğun bakım ünitesi hastalarında ölüm ihtimalini anlamlı derecede artıran bir durumdur. Koruyucu önlemler ve antimikrobik tedavideki ilerlemelere rağmen VIP ABD’de en olağan görülen ikinci hastane enfeksiyonudur. Hastalık ve ölüm ihtimalini ve sağlık bakım masraflarını artırır. Probiyotiklerin barsağın bariyer işlevini güçlendirerek klinik faydalar getirdiğine inanılır. Ancak günümüze kadar probiyotiklerle beraber daha iyi klinik sonuçlar olup olmadığını gösteren net kanıt yok.

Çalışma özellikleri

VIP’in önlenmesinde probiyotikleri plaseboya karşı kıyaslayan, toplam 1083 katılımcıyla yapılmış 8 araştırma belirledik. Araştırmalar 2006 – 2011 yılları arasında Çin, Fransa, Yunanistan, Slovenya, İsveç, Birleşik Krallık ve ABD’de yapıldı. Fonlar hastaneler/ulusal sağlık hizmetleri, ilaç şirketleri ve ulusal sağlık enstitülerinden sağlandı. Bildirilen çalışmalara 611 erkek ve 378 kadın katılımcı alındı. Kanıtlar 2014 Eylülüne kadar güncel.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Bu araştırmaların sonuçları probiyotiklerle birlikte VIP olgularında azalma olduğunu gösterdi. Ancak kanıt kalitesi düşük ve VIP’in sağlam bir tanımı yapılmayan bir çalışmanın dışlanması bu bulgudaki belirsizliği artırdı. Raporlanan mortalite, ishal insidensi, YBÜ yatış süresi ve mekanik ventilasyon süresi dahil diğer sonuç ölçütleri için sonuçlar probiyotik ve plasebo/standart bakım grupları arasında belirsizdi.

İshal insidensi çalışmaların yarısında raporlandı ve gruplar arasında net fark göstermedi.

Kanıt kalitesi gelen olarak düşük ya da çok düşüktü. Daha önce yayınlanan sistematik derlemelerin sonuçlarındaki çelişkiler ve bu sonuçlardaki belirsizlik nedeniyle büyük, iyi tasarımlı ve titiz raporlama yapan çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Bo L, Li J, Tao T, Bai Y, Ye X, Hotchkiss RS, Kollef MH, Crooks NH, Deng X. Probiotics for preventing ventilator-associated pneumonia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD009066. DOI: 10.1002/14651858.CD009066.pub2

Orijinal özet için: Ventilatör Pnömonisine Probiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv