Sezaryende Enfeksiyonları Azaltmak İçin Rutin Antibiyotik

Cochrane derleme özeti

Sezaryen ameliyatı olan kadınlarda enfeksiyon olma ihtimali vaginal doğum yapanlardan 20 kat fazladır. Enfeksiyonlar pelvis için organlarda, ameliyat sahasında ve bazen idrar yolunda olabilir. Bu enfeksiyonlar ciddi olabilir ve çok seyrek olarak anne ölümüne yol açabilir. Annede enfeksiyonları azaltmanın potansiyel faydalarının, annede bulantı, kusma, cilt döküntüsü ve nadiren allerjik reaksiyonlar ve bebekte kandida enfeksiyonu gibi ters etkilere karşı tartılması gerekir.

Bu derlemede sezaryen olan annelerde enfeksiyonları önlemede antibiyotiklerin etkili olup olmadığı araştırıldı. Ayrıca antibiyotiklerin kordonun klemplenmesinden önce veya sonra verilmesi ve çeşitli antibiyotikler kullanımının etkileri araştırıldı.

Derlememiz için, toplam 15 000’den fazla kadınla yapılan 95 araştırma bulundu.

Sezaryen ameliyatında rutin antibiyotik kullanımı annelerde yara ve uterus enfeksiyonu riskini azalttığı gibi ciddi komplikasyon riskini de %60-70 kadar azalttı. Bu sonuç, planlı olan ve olmayan sezaryenlerde ve antibiyotiklerin kordonun klemplenmesinde önce ya da sonra verilmesinde de aynı bulundu. Antibiyotik tedavisini destekleyen kanıtlara orta kalitede değer biçildi, ancak çalışmalarda sıklıkla yürütüm şekli net tarif edilmedi.

Antibiyotik anne için faydalı olsa da hiçbir araştırmada bebekteki muhtemel ters etkiler düzgünce araştırılmadı. Bebeklerde herhangi bir önemli etki olup olmadığı konusunda biraz belirsizlik var.

Kaynak

Smaill FM, Grivell RM. Antibiotic prophylaxis versus no prophylaxis for preventing infection after cesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD007482. DOI: 10.1002/14651858.CD007482.pub3

Orijinal özet için: Sezaryende Rutin Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv