Boyun Kemiklerinin Çıkıklarında Cerrahi Yaklaşımlar

Cochrane derleme özeti

Omurganın boyun bölgesindeki kısmına servikal omurga denir. 7 Omurdan oluşur. Bu omurların rölatif hareketleri, aralarında yer alan ve faset eklemler denen küçük eklemlerle olur. Faset eklemler boynun hareket etmesini kolaylaştırır ancak çıkığa (dislokasyon) hassastır. Faset eklem çıkıkları tipik olarak trafik kazaları ya da darp gibi yüksek enerjili travmalarla olur. Bu tür çıkıklardan yakınan hastaların yarı kadarında omurilikte de yaralanma olur. Bu durumda beden fonksiyonu ciddi derecede bozulur (e.g. felç). Bu ciddi yaralanmalarda kemikleri yerinde tutmak için genellikle ameliyat gerekir.

Cerrahi yaklaşımlar neler?

Ameliyatın iki ana aşaması vardır: yerine getirme (redüksiyon) ve tespit. Redüksiyon, hasar görmüş ya da yerinden ayılmış kemiğin normal anatomik durumuna getirilmesidir, ameliyatla ya da traksiyon ya da manipülasyonla gerçekleştirilen kapalı redüksiyon şeklinde yapılabilir. Tespit (fiksasyon) bir ya da fazla eklemi ya da kırılmış kemiği, genellikle tel, vida, plak ya da çubuklarla sabitlemek için kullanılan bir tıbbi prosedürdür. Tespit genellikle önden ya da arkadan (anterior ya da posterior) yapılan cerrahi yaklaşımla sağlanır. Anteriyor servikal yaklaşımda boynun ön yüzünden kesi yapılır, posteriorda ense orta hattından uzunlamasına kesiyle kaslarda omura kadar disseksiyon yapılır. Bu yaklaşım disloke faset eklemlere doğrudan erişim sağlar.

Derlenen çalışmalar

Tıbbi literatürü 2014 Mayısına kadar taradık ve faset dislokasyonlu toplam 84 erişkinle yapılmış 2 çalışma bulduk. Bir araştırmaya omurilik yaralanması olan, diğerine olmayan katılımcılar alındı. İki çalışmada da anterior ve posterior yaklaşımlar kıyaslandı.

Kanıt kalitesi

İki çalışma da küçük ve kayırma hatası riskleri yüksekti. Bu nedenle kanıt kalitesinin çok düşük olduğu yargısına vardık.

Kanıtların özeti

Her iki çalışmada da bir yılın sonundaki nörolojik durum ve ağrıda fark bulunmadı. Bir çalışmada ayrıca hastanın bildirdiği yaşam kalitesinde fark olmadığı bulundu.

Çalışmalardan birinde anterior yaklaşımla boyundaki anatomik eğriliğin daha normal olmasıyla sonuçlandığı bulunmakla beraber diğerinde fark bulunmadı.

Kanıtlar iki yaklaşım arasında tıbbi ters olaylar, enstrümantasyon başarısızlık oranları ve enfeksiyonda fark göstermek için yetersizdi. Anterior yaklaşım grubunun yarıdan fazlasında (11/20) ses ve yutma problemleri görülse de tümü de üç ay içinde kayboldu.

Kararlar

Kanıt kalitesi çok düşüktü, bu da etkinin yönü ve büyüklüğü hakkında çok şüpheli olduğumuz anlamına geliyor. Bu suretle servikal faset çıkığı olan hastaların ameliyatında anterior ya da posterior yaklaşımlardan birinin diğerinden daha iyi olduğunu söyleyemiyoruz. Cerrahi yaklaşım seçimini aydınlatmak için daha fazla araştırma yapılmasını öneriyoruz.

Kaynak

Del Curto D, Tamaoki M, Martins DE, Puertas E, Belloti J. Surgical approaches for cervical spine facet dislocations in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD008129. DOI: 10.1002/14651858.CD008129.pub2

Orijinal özet için: Boyun Faset Eklem Çıkığı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv