Miyelodisplastik Sendromlu Hastalarda Aşırı Demir Yüklenmesine Karşı Deferasiroks

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hamatopoetik kök hücre bozukluklarının farklı bir grubu olan miyelodisplastik sendromlu (MDS) hastalarda aşırı demir yükünü azaltmada deferasiroksun etkileri hakkındaki kanıtları gözden geçirdik.

Arka plan

Bazı MDS hastalarında, özellikle hastalığı düşük riskli seyreden gruplarda tekrarlayan eritrosit nakilleri sekonder olarak aşırı demir yüklenmesine yol açabilir. İnsan vücudunda aşırı demiri giderecek doğal araçlar bulunmadığından, bu hastalarda organ komplikasyonlarını önlemek için aşırı demiri giderecek ilaç tedavileri endike olabilir. Ağızdan kullanılan yeni demir giderici deferasiroks çıktığından bu yana MDS hastalarına demir giderici tedavi daha yaygın olarak öneriliyor.

MDS hastalarına deferasiroks vermenin faydalı olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.

Anahtar sonuçlar

Literatürü 3 Nisan 2014 tarihine kadar taradık. Derleme sorumuzu cevaplayacak herhangi bir bilgi sağlayamadık. Ancak düşük risk grubunda olan MDS (düşük ve orta-1 risk MDS) hastalarında sürmekte olan üç ve bitmiş bir araştırma belirledik. Biten çalışma henüz yeterli ayrıntıyla raporlanmadığından bu çalışmayı derlemeye alamadık ve kararlar çıkaramadık. Çalışmalar tamamen erişime açık olduğunda hastalar ve hekimleri bu tedavi seçeneğinin nispi avantaj ve dezavantajları hakkında aydınlatmada önemli olacak.

Kaynak

Meerpohl JJ, Schell LK, Rücker G, Fleeman N, Motschall E, Niemeyer CM, Bassler D. Deferasirox for managing iron overload in people with myelodysplastic syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD007461. DOI: 10.1002/14651858.CD007461.pub3

Orijinal özet için: Deferasiroks Demir Ve MDS

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv