Periferik Arter Hastalığında Silostazol

Cochrane derleme özeti

Bacak arterlerinde tıkanma periferik arter hastalığından olur, 70 yaş üstü insanların %20 sini ve 55 – 70 yaş arası popülasyonun %4 – 12’sini etkiler. Bu hastaların yaklaşık %40 kadarı bacakta yürürken olan ve istirahatle geçen ağrıdan yakınır, bu belirti kesikli topallama olarak bilinir. Kesikli topallama belirtisi vücudun başka yerinde de tıkalı arterler olabileceğinin göstergesidir. Bu hastalarda, yaşı eşlenik kontrol gruplarına kıyasla kalp damar olaylarından ölüm ihtimali 6 kat fazladır.

Kesikli topallaması olan hastaların çoğunluğu, en iyi tıbbi bakımla tedavi edilir. Bu hastalığın belirtileri, yürüme mesafesi ve yaşam kalitesi; risk faktörlerinin sigarayı bırakmak ve yapılandırılmış egzersiz programları uygulamak şeklinde değiştirilmesiyle iyileşebilir. Kardiyovasküler risk faktörlerinin daha ileri modifikasyonu hipertansiyon tedavisi, diyabet tedavisi ve kolesterolün düşürülmesidir. Uygulamada, en iyi tıbbi bakıma uyum kötüdür ve çoğu hastada kesikli topallama belirtileri devam eder. Yürüme mesafesini iyileştirmeye yardım için özel olarak bazı ilaç tedavileri de kullanılır, silostazol da bunlardan biridir.

Bu derlemeye toplam 3 718 katılımcıyla yapılmış 15 çift kör randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Araştırmaların metodolojik kalitesi genel olarak düşüktü. Derleme sonuçları, kesikli topallaması olan hastalarda silostazolün yürüme mesafesini ve ayak bileği-kol kan basıncı indeksini iyileştirdiğini gösterdi. Yan etkiler çoğunlukla hafifti.

Halen silostazol ile tüm nedenlerden ölümler, kardiyovasküler olaylar ve yaşam kalitesinde değişim arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için yeterli bilgi bulunmuyor.

Kaynak

Bedenis R, Stewart M, Cleanthis M, Robless P, Mikhailidis DP, Stansby G. Cilostazol for intermittent claudication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD003748. DOI: 10.1002/14651858.CD003748.pub4

Orijinal özet için: Periferik Arter İçin Silostazol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar