Alkollü İçki Reklamlarının Yasaklanması Veya Kısıtlanması Daha Az Alkol İçilmesini Sağlıyor mu?

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede alkol reklamı yapılmasını herhangi bir şekilde kısıtlamak ya da yasaklamanın insanların daha az alkol içmesini sağlayıp sağlamadığı araştırıldı. Yasaklama şekli TV’dei, bilbordlarda ya da dergilerdeki alkol reklamlarının yasaklanmasını içerebilir. Ayrıca alkol reklamlarını yasaklamayla alkol ve reklam endüstrilerinde gelir azalması veya yasaktan sonra alkol satışları düşerse devletin vergi kaybı olup olmayacağı gibi zararları da araştırdık.

Arka plan

Alkol kötüye kullanımı tüm dünyada sağlığın bozulması, yaralanmalar (örneğin saldırgan davranış ve trafik kazaları), ölümler ve sosyal problemler için önemli bir risk faktörüdür. Alkol içmeyi teşvik için yapılan reklamlar yaygın. Toplumda alkol kullanımını azaltmanın ve gençlerin erken yaşta içmeye başlamasını önlemenin muhtemel bir yolu olarak reklamının yasaklanması ya da kısıtlanması önerildi.

Çalışma özellikleri

Sunulan kanıtlar 2014 Mayısına kadar güncel. Herhangi bir formatta alkol reklâmının kısıtlanması ya da yasaklanmasını değerlendiren 4 araştırma bulduk. Bir küçük randomize kontrollü araştırmada Hollanda’da 80 genç erkeğin içme davranışı değerlendirildi. Gençler, alkol içeriği yüksek ya da düşük filmlere, nötral içerikli ya da yüksek alkol içerikli radyo-TV reklamlarına maruz tutuldu.

Diğer üç çalışma kesikli zaman serisi çalışmalarıydı (KZS). KZS çalışmalarında genellikle toplum içinde olmak üzere, bir politika değişimi gibi değişimler bir müdahalenin öncesinde, esnasında ve sonrasında belli zaman noktalarında ölçülür. Üç çalışmadan ikisinde, iki Kanada eyaletinde bir reklam yasağı konduktan sonra ne olduğu değerlendirildi. Üçüncüsünde bir diğer Kanada eyaletinde 50 yıl uygulanan yasak kaldırıldıktan sonra ne olduğu değerlendirildi. Her bir çalışmada, kısmi ya da tam olmak üzere farklı yasak kategorileri değerlendirildi.

Çalışmalardan hiçbiri alkol ya da reklam endüstrisinden fon almadı.

Anahtar sonuçlar

Derlenen çalışmalardan çıkan sonuçlar alkol reklamı kısıtlama ya da yasaklamadan yana ya da karşısında net bir etki göstermedi.

Randomize kontrollü araştırmada düşük alkol içerikli filmler seyreden gençler yüksek alkol içerikli film seyredenlerden daha az içti. İçeriği nötr reklamlara maruz kalan gençler, alkol reklamlarına maruz kalanlardan daha az içti. Araştırma 1,5 saatlik olup araştırma sonrasında etkinin ne kadar sürdüğü bilinmiyor. Araştırmada zararlı sonuçlar raporlanmadı.

Üç KZS çalışmasının sonuçları tutarsızdı. Yasak sonrası neler olduğunu araştıran iki çalışmanın sonuçları kombine edilemedi. Bu analiz yasak sonrasında genel popülasyonda bira tüketiminde genel bir artış gösterdi, ancak bu sonuç şüpheli ve alkol tüketiminde fark olmaması ya da azalma olmasıyla da uyumlu olabilir.

Üçüncü KZS çalışmasında her çeşit alkol reklamlarındaki total yasağın kaldırılması, sert alkollü içki yasağıyla kıyaslandı ve yine belirsiz sonuçlar bulundu. Çalışmalardan hiçbirinde yasaklardan kaynaklanan zararlar raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

RKA’dan sağlanan kanıtların kalitesine, metodolojiden, çalışmaya sadece erkeklerin alınmasından ve sonuçların pek doğru olmamasından kaynaklanan nedenlerle toplam olarak çok düşük değer biçtik. KZS çalışmalarında da kalitenin, metodoloji sorunları ve sonuçların tutarsız olması nedeniyle çok düşük olduğu yargısına vardık.

Kararlar

Bu derlemede alkol reklamı yasaklamadan yana ya da karşısında tavsiye yapılamıyor. Alkol reklamlarına yasaklama getirmeyi düşünen hükümetlerin kanıt temeli sağlamak için yasağı bir araştırma ortamında getirmesi ve etkileri zaman içinde izlemesi önerilir.

Kaynak

Siegfried N, Pienaar DC, Ataguba JE, Volmink J, Kredo T, Jere M, Parry CDH. Restricting or banning alcohol advertising to reduce alcohol consumption in adults and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD010704. DOI: 10.1002/14651858.CD010704.pub2

Orijinal Özet İçin: Alkol Reklamı Yasaklama

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv