Bağışıklık Sistemi Sağlıklı Erişkinlerde Anal-Genital Siğiller İçin İmikimod

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede bağışıklık cevabı sağlıklı erişkinlerde anoal ve genital siğillerin (AGS) tedavisinde plaseboya ya da hastanın ya da sağlıkçının uyguladığı herhangi bir başka tedaviye kıyasla imikimodun etkinliği ve güvenliği değerlendirildi.

Arka plan

AGS’lerin %30 kadarı tedavisiz kaybolmakla beraber halen bir lezyonun gidip kalacağını bilmenin yolu bulunmuyor. Çok çeşitli tedavi seçenekleri var ve seçimler hekimin tecrübesi, hastanın tercihi ve ters olaylara dayanıyor.

Araştırma özellikleri

Mevcut literatürü 15 Nisan 2014 tarihine kadar taradık ve toplam 1734 katılımcıyla yürütülen 10 araştırmayı derledik. Araştırmalara 18 yaş üstü, klinik AGS tanılı erkek ve kadınlar alındı. 8 araştırmaya daha önce tedavi görmüş ikisine görmemiş hastalar dâhil edildi. Çoğu araştırmada katılımcılar haftada 3 defa %5 imikimod kullandı ve araştırmalar 8 hafta ile 12 hafta arasında sürdürüldü. Ancak derlenen araştırmaların birkaçında farklı konsantrasyonlar ve tedavi aralıkları kıyaslandı. 6’sında imikimod plaseboyla (1294 katılımcı) ve ikisinde hastanın uyguladığı imikimod, hastanın uyguladığı başka tedaviyle veya sağlıkçının uyguladığı başka tedaviyle kıyaslandı. 10 araştırmanı 6’sı endüstriden fon sağladı.

Anahtar sonuçlar

Plaseboya kıyasla imikimod tam ve kısmi gerileme sağlamada üstün bulundu, ancak nüks oranı, yeni siğil oluşumu veya sistemik reaksiyon sıklığında üstün bulunmadı. İmikimod tedavisine alınan hastalarda ağrı ve lokal ters etki sıklığı daha yüksekti.

İmikimod hastanın uyguladığı başka tedaviyle kıyaslandığında, bu grupta sistemik ters reaksiyonlar daha az olmakla beraber, tam veya kısmi gerileme, nüks ve lokal reaksiyonların oranında fark sağlayıp sağlamadığını belirleyemedik.

İmikimod sağlıkçının uyguladığı başka bir tedaviyle kıyaslandığında tam gerileme anlamında fark olup olmadığı belirsizdi. Tedavi sonrası ilk 6 ayda imikimodla birlikte nüks oranı düşük, ağrı ve lokâl reaksiyonlar daha azdı.

Kanıt kalitesi

Kayırma hatası riskinde, belirsizlik ve derlenen çalışmalar içinde tutarsızlık gibi bazı kısıtlamalar nedeniyle bu derlemede sunulan sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi çok düşüktü.

Kaynak

Grillo-Ardila CF, Angel-Müller E, Salazar-Díaz LC, Gaitán HG, Ruiz-Parra AI, Lethaby A. Imiquimod for anogenital warts in non-immunocompromised adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD010389. DOI: 10.1002/14651858.CD010389.pub2

Orijinal özet için: Anüs, Genital Siğil İmikimod

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar