Lateral Dirsek Veya Diz Tendinitinde Derin Transvers Friksiyon Masajı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Lateral dirsek veya diz tendiniti olan hastalarda derin transvers friksiyon masajının (DTFM) etkilerine dair yaptığımız derlemeyi güncelledik. Yeni araştırma bulamadık, 57 katılımcıyla yapılan 2 araştırma derlendi.

Arka plan

Tendonlar kasları kemiklere bağlayan fibroz yapılardır. Tendinit bu yapının iltihaplanmasıdır (ağrı ve şişme). İltihap tendona tekrarlayan hareketlerin yol açtığı aşırı yüklenme neden olur. Bu da dirsek ya da diz gibi eklemlerde ağrı ve katılaşmaya neden olur.

Derin transvers friksiyon masajı (DTFM) sıklıkla iltihabın neden olduğu hasar ve skarlaşmayı azaltmak için kullanılan bir fizik tedavi tekniğidir. Ekleme giden kan akımını artırır oksijen teminini artırarak tendonun iyileşmesini kolaylaştırır.

Çalışma özellikleri

Derlenen 5 hafta süreli bir çalışmada tenisçi dirseği olan 20 katılımcıda terapötik ultrasonla kombine uygulanan DTMF ile birlikte plasebo merhemin etkileri, terapötik ultrasonla birlikte plasebo merheme karşı ve aynı çalışmada fonoforezle kombine DTMF sadece fonoforeze karşı kıyaslandı.

İki hafta süren diğer çalışmada, dizde lateral tendiniti olan 17 katılımcıda fizik tedaviyle kombine DTMF’nin etkileri sade fizik tedaviye karşı kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

DTMF ile tedavi edilen tenisçi dirseği hastalarında sonuçlar

* DTMF’nin ağrı ve işlevi iyileştirebildiğinden emin değiliz (çok düşük kalitede kanıt).

* Çalışmada ağrıda %30 iyileşme, yaşam kalitesi, global hasta değerlendirilmesi ve işlev raporlanmadı.

Yan etkiler ve komplikasyonlar hakkında kesin bilgi alamadık. Bu özellikle nadir fakat ciddi yan etkiler için geçerli.

DTMF ile tedavi edilen lateral diz tendiniti hastalarında sonuçlar

* DTMF’nin ağrıyı iyileştirdiğinden şüpheliyiz (çok düşük kalitede kanıt).

* Çalışmada ağrıda %30 iyileşme, işlev, yaşam kalitesi, global hasta değerlendirilmesi, ters olaylar ve ters etkiler nedeniyle tedaviyi bırakma raporlanmadı.

Yan etkiler ve komplikasyonlar hakkında kesin bilgi alamadık. Bu özellikle nadir fakat ciddi yan etkiler için geçerli.

Kaynak

Loew LM, Brosseau L, Tugwell P, Wells GA, Welch V, Shea B, Poitras S, De Angelis G, Rahman P. Deep transverse friction massage for treating lateral elbow or lateral knee tendinitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD003528. DOI: 10.1002/14651858.CD003528.pub2

Orijinal özet için: Tenisçi Dirseği Enine Friksiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar