Anestezi Tekniklerinde Habis Tümör Nüksü

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Cerrahi, birçok tipte kanserin ana akım tedavisi olmayı sürdürüyor. Ancak cerrahi stres ve kanser ameliyatı esnasında anestezide olağan kullanılan belirli anestezi ve ağrı ilaçlarının vücut savunmasını baskıladığı bilinir. Bu yüzden cerrahi ve anestezi, uzun vadede kanser nüksüne katkıda bulunabilir. Anestezinin farklı tipleri vardır. Genel anestezide hasta uyutulur, rejyonel anestezide vücudun opere edilen parçasının hissiyatı giderilir ya da ikisi birden kombine edilebilir. Rejyonel anestezinin İV olarak ya da solunum yoluyla verilen belli anestezi ve ağrı ilaçlarının kullanımını azaltma ve cerrahi stresi zayıflatma potansiyeli vardır. Daha önce yapılan araştırmalar rejyonel anestezinin uzun vadeli kanser nüksü riskini azaltabileceğini gösterdi.

Derleme sorusu

Kanser ameliyatı olan hastalarda kullanılan farklı anestezi tiplerinin uzun vadede sürviyi ya da tümör nüks oranını etkileyip etkilemediğini anlamayı hedefledik.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2013 Kasımına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Kanser için karın ameliyatı olan toplam 746 erişkin hastada yapılan 4 araştırmayı derledik. Tüm araştırmalar, daha önce yapılanların yeniden analizi olup hiçbiri tümör nüksünü araştırmak için yapılmadı. Tüm hastalar primer kanser ameliyatı oldu, yani derlemeye yeni metastaz ameliyatları dahil değil. 354 hastaya genel anestezi, 392’sinde epidural anestezinin yanı sıra genel anestezi yapıldı. Katılımcılar ameliyattan sonra en az 7.8 yıl izlendi.

Anahtar sonuçlar

Gruplardan birinin, nüks veya sürvide bir fayda sağladığını bulamadık. Eksik raporlama ve raporlanan olay sayısını düşük olması nedeniyle ters etkiler arasında olabilecek farkları hesaplayamadık. Bulduğumuz kanıtların ana kısıtlaması, sonuçların, katılımcılara verilen arka plan tedavilerinden etkilenmesinin mümkün olmasıdır.

Kaynak

Cakmakkaya OS, Kolodzie K, Apfel CC, Pace N. Anaesthetic techniques for risk of malignant tumour recurrence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD008877. DOI: 10.1002/14651858.CD008877.pub2

Orijinal özet için: Anestezi Tekniği ve ümör Nüksü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv