Tıbbi Olarak Açıklanamayan Uzun Süreli Fiziksel Belirtilerin Tedavisinde İlaçlar: Kanıtların Derleme

Cochrane derleme özeti

Bu derleme kimleri ilgilendirir?

* Açıklanamayan uzun süreli fiziksel belirtiler (somatoform bozukluklar) gösteren hastalar, aileleri ve arkadaşları.

* Somatoform bozukluğu olanlarla çalışan profesyoneller.

* Kronik ağrı bölümlerinde çalışan profesyoneller.

* Genel tıp hekimleri.

Bu derleme neden önemli

Yaklaşık 100 kişiden 6’sı açık bir tıbbi nedeni olmayan uzun süren fiziksel belirtilerden yakınır. Bu belirtiler arasında ağrı, sindirim problemleri, cinsel problemler ya da menstruasyon problemleri, solunum problemleri ve hafız kaybı ya da duysal sorunlar gibi beyin ya da sinir hasarını taklit eden belirtiler bulunur. Somatoform bozukluklar ciddi sıkıntıya neden olur ve insanlar belirtilerin nedenini ve doğru tedaviyi bulmak için hekime ve sağlık profesyonellerine danışarak çok fazla zaman harcar.

Somatorform bozuklukların tedavisi için rehberler hastaların ilaçların yanı sıra konuşma tedavileri almasını tavsiye eder. Güncel pratikte çoğu hasta; anksiyete, depresyon ve diğer ruh problemlerinin tedavisi maksadıyla kullanılan ilaçlar amaç dışı kullanılarak tedavi edilir. Ancak antidepresanlar gibi ilaçların neden tıbbi olarak açıklanamayan fiziksel belirtilerin şiddetini azaltmaya fayda sağladığı belirsizdir.

Bu derleme hangi soruları cevaplamayı hedefliyor?

* Somatoform bozukluklarda tedavi olarak ilaç kullanımı hakkındaki güncel araştırmaların kalitesi nedir?

* İlaçlar somatoform bozukluktaki fiziksel belirtilerin tedavisinde plaseboya kıyasla etkili bir tedavi midir?

* Hangi tedaviler en etkilidir?

* St. John otu gibi doğal ürünler somatoform bozukluk tedavisinde plaseboya kıyasla etkili tedaviler midir?

* Somatoform bozukluğu olan hastalar ilaçlar ya da doğal ürünleri ne kadar iyi tolere eder?

Derlenen çalışmalar

Somatoform bozuklukta kullanılan ilaçlar hakkında yayınlanan tüm çalışmaları bulmak için veri tabanlarını 2014 Ocağına kadar aradık. Derleme için ilaçları plaseboya, olağan tedaviye, başka ilaca ya da ilaç kombinasyonlarına karşı kıyaslayan ve net bir somatoform bozukluk tanısı almış erişkinlerle yapılan araştırmalar seçildi. 18 - 77 yaşlar arasında toplam 2159 katılımcıyla yapılan 26 araştırmayı derledik.

Kanıtlar

Toplam 26 araştırma belirlense de her kıyaslama sadece az sayıda ve nispeten az katılımcılı araştırmada yapıldı bu nedenle bulguların dikkatle yorumlanması gerekiyor. Bu araştırmaların kalitesine düşük ya da çok düşük değer biçtik ve çoğunda kayırma hatası riski yüksekti.

Somatoform bozuklukta trisiklik antidepresanların etkinliğine dair bir beyanda bulunabilmek için yeterli kanıt bulunmadı.

Yeni nesil antidepresanlar somatoform bozukluktaki fiziksel belirtiler, anksiyete ve depresyon için orta derecede etkili tedavilerdi.

Fiziksel belirtilerin tedavisinde trisiklik antidepresanlar ve yeni nesil antidepresanların etkinliği arasında fark bulunmadı. Antidepresan ve antipsikotiklerin kombinasyonunun tek başına antidepresana kıyasla daha etkili olduğuna dair biraz kanıt bulundu.

St. John otu gibi doğal ürünler fiziksel belirtilerin şiddetini plaseboya göre anlamlı derecede azalttı.

Antidepresan ilaçlarla yan etkilere veya etki olmamasına bağlı olarak çok sayıda hasta tedaviyi bırakırken doğal ürünlerle daha az hasta eksildi.

Bundan sonra ne yapılmalı?

İleride, antidepresanlar dışındaki ilaçların etkinliğini kıyaslamak, antidepresanları daha etraflı olarak kıyaslamak ve katılımcıları uzun süreler boyunca izlemek (en uzun izlem 12 haftaydı) için yüksek kalitede araştırmalar yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca gelecek çalışmalarda fiziksel belirtiler ve depresyon/anksiyete belirtileri kadar kişinin yaşam kalitesindeki değişim ve günlük işlevlerin de ölçülmesi gerekir.

Kaynak

Kleinstäuber M, Witthöft M, Steffanowski A, van Marwijk H, Hiller W, Lambert MJ. Pharmacological interventions for somatoform disorders in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD010628. DOI: 10.1002/14651858.CD010628.pub2

Orijinal özet için: Somatoform Bozuklukta İlaç

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv