Soğuk Algınlığında Sarımsak

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Sarımsağın soğuk algınlığında faydalı olduğuna dair popüler bir inanış var. Bu inanış geleneksel kullanıma ve sarımsağın antibakteriyel ve antiviral özellikleri olduğunu gösteren bazı laboratuar kanıtlarına dayanıyor. Erişkinlerde her yıl ortalama 2 – 4 arası soğuk algınlığı görülüyor.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 7 Ağustos 2014 tarihine kadar günceldir. Belirlediğimiz 8 çalışmadan sadece biri derleme kriterlerini karşıladı. Bu çalışmada 146 katılımcı 3 aydan uzun süre değerlendirildi. Bu sürede katılımcıların yarısına plasebo, yarısına da sarımsak tabletleri verildi ve soğuk algınlığı belirtileriyle ilgili günlük tutmaları istendi.

Anahtar sonuçlar

Derlenen çalışmada üç ay her gün sarımsak alan katılımcılarda daha az soğuk algınlığı görüldü. Yani üç ay boyunca sarımsak grubunda 24 kişide soğuk algınlığı görülürken plasebo grubunda 65 kişide görüldü. Soğuk algınlığı yaşayan katılımcılarda hastalık süresi her iki grupta da benzer bulundu (5.63’e karşı 4.63 gün).

Kanıt kalitesi

Sarımsak grubunda daha fazla katılımcıda geğirme esnasında sarımsak kokusu görüldü (1’e karşı 4); bu durumda katılımcıları tedaviye karşı körleme yeterli olmadı. Ancak diğer potansiyel kayırma hataları iyi kontrol edildi. Derlenen bu tek çalışma doğrudan derleme sorusuna ilişkindi. Araştırma küçük olsa da kesin ve güvenilir sonuç almak için katılımcı sayısı yeterliydi. Sonuçların seçici raporlandığına dair belirti yok. Sonuçlar evvelden kararlaştırılmış görünmüyor ancak mümkün. Takviye şirketlerinin pozitif sonuç üretimi için finansal teşviki düşünülürse sarımsağın etkisi olmadığını gösteren çalışmaların asla yayınlanmamış olması da mümkün. Genel olarak kanıt kalitesi ortaydı.

Yan etkiler

Bu küçük çalışmada muhtemel yan etkiler olarak koku ve cilt döküntüsü görüldü. Muhtemel ya etkilerle ilgili daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Lissiman E, Bhasale AL, Cohen M. Garlic for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD006206. DOI: 10.1002/14651858.CD006206.pub4

Orijinal özet için: Soğuk Algınlığı Sarımsak

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv