Gebelik Esnasında Kadına Karşı Yakın İlişki Şiddetini Önlemek Ya da Azaltmak

Cochrane derleme özeti

Gebe kadınlara karşı yakın ilişki şiddeti büyük bir sağlık problemidir. Kadınlara fiziksel ve psikolojik zarar verebilir, gebelik komplikasyonlarına ve bebekler için kötü sonuçlara yol açabilir. Gebelik esnasında ve doğumdan sonra ne çeşit bir müdahalenin kadın ve bebeklerin güvenliğini sağlama almada faydası olacağı belirsiz. İşe yarayabilecek müdahaleler arasında kadına güven vermek ve suiistimalden kaçınabilmek için plan yapmalarına cesaret vermek için danışmanlık ve psikolojik tedaviler bulunuyor. Sosyal hizmet görevlileri, sığınaklar ve diğer toplum kaynakları da fayda sağlayabilir. Eşler için de “zorbalık” tedavi programlarına sevk yapılabilir.

Rutin prenatal bakım sağlık personeline suiistimal riski olan kadınları belirleme fırsatı veriyor. Bu derlemeye toplam 3417 kadını dâhil eden 10 randomize araştırma dâhil edildi. Çalışmaların 7’sine eş riski yüksek gebe kadınlar araştırıldı. Çalışmalarda incelenen müdahaleler arasında kısa ferdileştirilmiş danışmanlık, vaka idaresi ve sosyal çalışmacıya sevk ve gebelikte ve doğum sonrasında çoklu tedavi seansları bulunuyor.

Veri eksikliği ve sonuç ölçütlerinin farklı şekilde raporlanmasına bağlı olarak diğerlerinden daha iyi işe yarayan müdahaleleri belirleyemedik. Çalışmalar farklı sonuç ölçütlerine odaklıydı ve müdahalelerin toplam etkinliği hakkında karar oluşturmak için bilgileri birleştiremedik. Çalışmaların çoğu şiddet ataklarında bir azalma olup olmadığı raporlanmadı. Tek bir çalışmada, bir psikolojik tedavi müdahalesi alan kadınlarda gebelik esnasında ve doğum sonrasında eş şiddeti bildiren toplam kadın sayısının azaldığı bildirildi.

Çalışmaların birkaçında müdahale yapılan kadınların doğum sonrasında daha az depresyon yaşayıp yaşamadığı araştırıldı, ancak kanıtlar tutarsızdı.

Bebekler için, doğum tartısı düşüklüğü ve erken doğum sadece bir çalışmada raporlandı ve müdahale erken doğum (< 2500 g) riskini azaltmadı.

Çalışmaların hiçbirinde ölü doğum, yeni doğan ölümü, düşük, anne ölümü ve doğum öncesi kanama ve plasenta ayrılması gibi önemli sonuç ölçütleri raporlanmadı. Herhangi bir özel müdahale yaklaşımının tavsiye edilebilmesi için iyi yürütülmüş araştırmalardan sağlanan daha fazla bilgi gerekiyor.

Kaynak

Jahanfar S, Howard LM, Medley N. Interventions for preventing or reducing domestic violence against pregnant women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD009414. DOI: 10.1002/14651858.CD009414.pub3

Orijinal özet için: Eş Şiddet Gebe Kadın

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar