Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinin Göğüs İçi Yayılımını Değerlendirmede PET-BT

Cochrane derleme özeti

Uzak metastaz yokluğunda küçük hücre dışı akciğer kanserinin (KHDAK) tedavi seçenekleri hastalığın ne kadar yayıldığına, göğüs içindeki lenf bezlerine yayılıp yayılmadığına yani aşamasına bağlıdır. Hastalık en yakın lenf bezlerinden öte yayılmamışsa (N1) genellikle seçilecek tedavi cerrahidir. Bu hastalar için diğer tedavi seçenekleri radyoterapi, kemoterapi veya ikisiyle birden tedavidir. En iyi tedavinin planlanabilmesi hastalık aşamasının doğru belirlenmesine bağlıdır.

PET-BT görüntüleme KHDAK’nin göğüs içi ve vücudun başka yerlerindeki yayılımını belirleyen, erişimi gittikçe artan ve multidisipliner ekiplerce kullanılan non invazif bir metottur. Yöntemin invazif olmayan doğası büyük avantajlarından birini oluşturur ancak normal büyüklükteki lenf bezlerindeki habaseti yakalamada ve birlikte başka iltihabi ya da enfeksiyöz hastalıkları olanlarda habaseti dışlamada iyi değildir. Şüpheli ya da konfirme edilmiş KHDAK olan ve potansiyel olarak şifa verici ameliyata aday olan hastalarda kanserin yayılmasını belirlemede PET-BT görüntülemenin doğruluğunu araştırdık.

45 araştırmayı derledik ve PET-BT taraması pozitif olma kriterlerine dayanarak iki ana analiz yaptık. 2823 katılımcılı 18 araştırmada “aktivite> arka plan” grubunda PET-BT, N1’den öte yayılımı olan hastaların %77’sini (95% GA 65.3- 86.1); ve N1 ötesine yayılım olmayan katılımcıların %90.1’ini (95% GA 85.3 - 93.5) doğru olarak belirlediğini bulduk.

1656 katılımcıyla yapılan 12 araştırmada “SUVmax ≥ 2.5” grubunda PET-BT, N1 bezlerinden öte yayılımı olan katılımcılardan %81.3’ünü (95% CI 70.2 to 88.9) ve N1 ötesine yayılım olmayan hastalardan %79.4’ünü (95% GA 70 - 86.5) doğru olarak belirledi.

Ancak sonuçlar çalışmalar arasında her analiz için çok değişkendi ve çalışmaların kalite ve büyüklükleri, yapıldıkları ülkeler, adeno-kanserli katılımcı oranı, FDG dozu ve PET-BT cihazının tipi sonuçları etkiledi.

Bu derleme sonuçlarının, PET-BT’nin doğruluğunun; tek başına bu yönteme dayanan hasta bakımına izin vermek için yetersiz olduğunu gösterdiği inancındayız.

Kaynak

Schmidt-Hansen M, Baldwin DR, Hasler E, Zamora J, Abraira V, Roqué i Figuls M. PET-CT for assessing mediastinal lymph node involvement in patients with suspected resectable non-small cell lung cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD009519. DOI: 10.1002/14651858.CD009519.pub2

Orijinal özet için: Küçük Hücre Dışı AC CA’da PET

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv