Kronik Gutta Ürikozürik Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kronik gut yükselmiş kan ürik asidinin eklemelerde kristaller oluşturmasının neden olduğu eklem iltihabıdır, tekrarlayan akut ataklar yapar. Kronik gut tedavisi akut atakları azaltabilir.

Ürikozürik ilaçlar, böbreklerle atılan ürik asidi azaltarak kan ürik asit düzeyini düşürür.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede kronik gut tedavisinde ürikozürik ilaçların etkisi hakkında araştırmalardan sağlanan bilgiler özetlendi. 2013 Mayısına kadar tüm çalışmalar tarandı ve 5 araştırma bulundu. Çalışmalardaki katılımcıların çoğunluğu erkek (%81 – 100), yaşları 50 – 70 arasında ve ciddi böbrek ya da karaciğer hastalığı bulunmuyordu.

İki çalışmada benzobromaron allopurinolle; iki çalışmada benzobromaron probenesidle ve birinde de allopurinol probenesidle kıyaslandı.

Ürikozürik ilaçları plaseboyla kıyaslayan ya da febuksostat veya peglotikaz gibi daha yeni ürat düşürücü ilaçlarla kıyaslayan çalışma bulamadık. Allopurinol gut tedavisinde birinci seçenek olarak sık kullanıldığından buradaki bildirimimizi allopurinole karşı benzobromaronla sınırladık.

Anahtar sonuçlar

Allopurinola kıyasla benzopromazon:

Akut gut atakları

- 4 aylık allopurinol tedavisinden sonra, benzobromarona kıyasla 100 kişi başına dört daha az kişide akut gut atağı görülür.

- Benzobromaron kullanan 100 hastadan 4’ünde akut gut atağı olur.

- Allopurinol kullanan 100 hastadan 0’ında akut gut atağı olur.

Normal serum üratı sağlamada başarı oranları

- 4 aylık benzobromazon tedavisinden allopurinole kıyasla 100 kişi başına 17 daha fazla kişide serum üratı normale döner.

- 4 ay sonunda benzobromaron kullanan 100 kişiden 76’sında normal serum ürat seviyesine ulaşılır.

- 4 ay sonunda allopurinol kullanan 100 kişiden 60’ında normal serum ürat seviyesine ulaşılır.

Yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakma

- Allopurinole kıyasla 100 hastadan 1 daha fazlası yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakır.

- Benzobromaronla 100 kişiden 8’i tedaviyi bırakır.

- Allopurinolle 100 kişiden 6’sı tedaviyi bırakır.

Araştırmalarda ağrı, işlev ve tofüste gerileme raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Düşük kalitede kanıtlar benzobromaronla allopurinol arasında akut gut ataklarında veya yan etki nedeniyle tedaviyi bırakan hasta sayısında önemli fark olmadığını gösterdi.

İki çalışmadan sağlanan orta kalitede kanıtlar her iki ilacın da ürik asit düzeyini benzer derecede düşürdüğünü gösterdi.

Benzobromaron tedavisinde akut gut atakları görülme ihtimali probeneside kıyasla daha fazla değildi ancak yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakma daha az olabilir (düşük kalitede kanıt) ve ürik asit düzeylerinin normale dönme ihtimali daha fazla (orta kalitede kanıt). Araştırmalarda ağrı, işlev ve tofüs gerilemesi ölçülmedi.

Bir çalışmadan sağlanan düşük kaliteli kanıtlar probenesidle akut gut atağı görülme ihtimalinin allopurinolden fazla olmadığını gösterdi. Yapılacak başka araştırmaların bu hesaba etki gösterme ihtimali çok yüksek. Bu çalışmada serum üratı normale dönen hasta oranı, ağrıda azalma, işlev, tofüste gerileme veya yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakan hasta sayısı ölçülmedi.

Yapılacak daha başka araştırmaların etki hesabımıza olan güvenimize önemli bir etki yapması muhtemel ve hesabı değiştirebilir.

Kronik gut tedavisinde sulfinpirazonu araştıran çalışma bulamadık. Böbrek fonksiyonları bozulmuş ya da ürik asit düzeyleri farklı hastalar gibi özel gruplarda ürikozürik ilaçların etkileri hakkında bilgimiz bulunmuyor. Ürikozürik ilaçların muhtemel yan etkileri arasında döküntü, mide rahatsızlığı, flaşing, sersemlik, baş ağrısı veya akut gut atakları bulunabilir. Nadir komplikasyolar arasında karaciğer yetmezliği, böbrek taşları, anemi veya allerjik reaksiyonlar var.

Kaynak

Kydd ASR, Seth R, Buchbinder R, Edwards CJ, Bombardier C. Uricosuric medications for chronic gout. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD010457. DOI: 10.1002/14651858.CD010457.pub2

Orijinal özet için: Gut Ve Ürikozürik Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar