Kronik Veya Nükseden Akut Tonsillitte Tonsillektomi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede kronik veya nükseden akut tonsilliti olan erişkin ve çocuklarda cerrahi dışı tedaviye kıyasla, tonsillektomi ve adeno-tonsillektominin etkinlik ve güvenliği kıyaslandı.

Arka plan

Kronik veya nükseden akut tonsillit ya da farinjit olan hastalarda tonsillektomi sık yapılan bir ameliyattır. Bazen ameliyatta adenoid dokular da çıkarılır. Ancak bu ameliyatların faydalarının risklerine ağır basıp basmadığı konusunda fikirler oldukça değişiyor.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye 30 Haziran 2014 tarihine kadar ulaşılabilen kanıtlar dâhil edildi. Kayırma hatası riski düşükle orta arası 7 araştırma derlendi. 5 araştırma 987 çocuk ve 2 araştırma 156 erişkin hastayla yapıldı. 40 erişkinle yapılan bir başka araştırmada kayırma hatası riski yüksek olup analiz için veri sağlamadı.

Çocuklarda yapılan bazı araştırmalarda katılımcılar 2 veya 3 yıl izlense de, iki yıldan sonra çok sayıda hastayla ilişki kaybedildiği için cerrahi sonrasında sadece 1 yıla kadar süre için güvenilir bilgi sağlandı. Bazı araştırmalarda tonsillit diğer çalışmalardaki çocuklardan daha şiddetliydi (daha sık ve şiddetli belirtiler). Bu nedenle çocukları “şiddetli tutulanlar” ve “daha az şiddetli hastalığı olanlar” şeklinde alt gruplara ayırdık.

Erişkinlerle yapılan iki araştırmada izlem 5 - 6 ay kadar sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Nükseden akut tonsilliti olan çocukların genel olarak adeno-tonsillektomiden küçük bir fayda sağladığını bulduk: Cerrahi olmayan tedavilere kıyasla bu prosedürle cerrahi sonrası ilk yıl içinde her tipten 0.6 boğaz yangısı atağını önlenebiliyor. Ameliyat olan çocuklarda ortalama 3 boğaz yangısı atağı görülürken olmayanlarda 3.6 atak görüldü. Üç episoddan biri ameliyatın neden olduğu ağrı atağıydı.

Şiddetli boğaz yangılarını önleme açısından, daha sık ve şiddetli tonsillit olan çocuklar cerrahiden daha fazla fayda sağladı. Düşük şiddette hastalığı olan çocuklarda adeno-tonsillektominin potansiyel faydası daha belirsizdi. Ameliyatın ikinci yılı ve sonrasındaki etkilerle ilgili iyi kalitede veri bulunmadı.

Erişkinlerde tonsillektominin etkinliğine dair sağlam sonuçlar çıkarmak için yeterli kanıt bulamadık. Bulunan kanıtlar kısa vadeli ve düşük kalitedeydi. Araştırmalarda ameliyat sonrası mutlaka görülen ağrının kaç gün devem ettiği hesaplanmadığından verilerin yorumu da güçtü. İki küçük araştırmayı temel aldığımızda, tonsillektomi ameliyat sonrası ilk 6 ay içinde boğaz yangılı gün sayısını azaltıyor.

Çocuklarda yapılan araştırmaların ikisinde yaşam kalitesinde fark bulunmadığı raporlandı bir çalışmada da boğaz yangısına karşı kullanılan ağrı kesici miktarında fark bulunmadı.

Ameliyatın hemen sonrası veya izleyen iki haftada kanama önemli bir komplikasyon. Araştırmalar bu komplikasyonun riskini doğru olarak hesaplayabilmemiz için yeterli miktarda iyi kalitede bilgi sağlamadı.

Kanıt kalitesi

Çocuklara ilgili veriler için kanıt kalitesinin orta olduğu yargısına vardık. Bu, gelecekte yapılacak araştırmaların sonuçlara olan güvenimize önemli bir etki yapma ihtimalinin olduğu ve sonuçların değişebileceği anlamına geliyor. Kaliteyi düşüren, izlemde birinci yıldan sonra çok sayıda çocukla irtibatın kesilmesiydi. Bunun yanında ameliyatsız tedavi grubuna randomize edilen bazı çocuklara sonunda ameliyat yapıldı.

Erişkinlerde tonsillektomiyle ilgili kanıtların kalitesi düşük

Ameliyatın herhangi bir potansiyel faydasının her zaman muhtemel zararlara karşı tartılması gerekir. Prosedürle birlikte kanama şeklinde küçük ancak önemli derecede bir morbidite var. Bunun yanında iyi bir ağrı kesici ilaçlarla birlikte dahi ameliyat özellikle erişkinler için ağrılı.

Kaynak

Burton MJ, Glasziou PP, Chong L, Venekamp RP. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD001802. DOI: 10.1002/14651858.CD001802.pub3

Orijinal özet için: Bademcik Ameliyatının Faydası

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv