İlerlemiş Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Yeni Bir Tedavi: Setuksimab

Cochrane derleme özeti

Akciğer kanseri dünyada en sık görülen kanser. İleri aşama küçük hücre dışı kanser (KHDAC) tüm akciğer kanserlerinin %60 kadarıdır. KHDAC’ta güncel standart tedavinin (yani kemoterapi) etkinliği bir sınıra vardığından; hastalarda sonuçları daha da iyileştirmek için yeni ve daha etkili tedavilere sürekli ihtiyaç var.

Toplam 2018 katılımcıyla yapılan 4 araştırmanın bu derlemesinde standart tedaviye setuksimab eklemenin ileri KHDAC hastalarında sürviyi 1,5 ay kadar uzattığı ve kanser ilerlemesini 0.5 ay kadar geciktirdiği bulundu. Tedaviden 1 yıl sonra sade standart tedavi alan hastaların %40’ı ve ek setuksimab alan hastaların %45’i hayattaydı.

Ancak setuksimabın yaşam kalitesine etkileri belirsizdi.

Setuksimab alan hastalarda genellikle deri ve kanla ilgili 7 tip ters olay daha sık görülürken, diğer yan etkiler gruplar arasında benzer oranda görüldü. Ters etkiler genellikle tedavi edilebilir olarak raporlandı. Setuksimaba bağlı ölüm olmadığı bildirildi.

Özet olarak yüksek kalitede kanıtlar standart tedaviye ek olarak setuksimab kullanımının ileri KHDAC hastalarında sade standart tedaviye göre daha iyi sürvi sağladığını gösteriyor.

Kaynak

Yang Z, Liu L, Mao C, Wu X, Huang Y, Hu X, Tang J. Chemotherapy with cetuximab versus chemotherapy alone for chemotherapy-naive advanced non-small cell lung cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD009948. DOI: 10.1002/14651858.CD009948.pub2

Orijinal özet için: Akciğer Kanserinde Setuksimab

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv