Kronik Spontan Ürtikerde H-1 Antihistaminler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kronik spontan ürtiker (KSÜ) belirlenebilen bir neden olmadan ortaya çıkan kırmızı kaşıntılı döküntülerdir. Kronik idiyopatik ya da kronik adi ürtiker olarak da bilinir. Spontan sıfatı bu tip ürtikeri, soğuk ya da basınç gibi spesifik tetikleyicileri olan, ‘indüklenebilen’ ya da ‘fiziksel’ ürtikerden ayırır. Kronik tanımı ise durumun en az 6 ay sürdüğünü gösterir. Döküntüler şiddetli derecede kaşıntılı olabilir, görünümü çirkindir ve hastalara sıkıntı verir. Bazı olgularda döküntülerde, anjioödem olarak bilinen ve daha çok göz çevresi ve ağızda görülen daha derin bir ödem olabilir.

Antihistamin ilaçlar, özellikle H1 antihistaminler hastalığa şifa vermekten çok kontrol altına alsalar da ürtikerin ana akım tedavisidir. Reçetesiz satılan, marka olarak Piriton, Zirtek, Benadryl ve Phenergan (ülkeye göre değişebilir) adlarıyla bilinen birçok antihistamin vardır.

Derleme sorusu

KSÜ’de hangi H1 antihistaminler etkili ve güvenli?

Çalışma özellikleri

Tüm yaşlardan toplam 9759 katılımcı ile yürütülmüş ve ürtikerin tamamen baskılanmasını araştıran 73 randomize kontrollü çalışmayı derledik. Müdahale süresi iki haftaya kadar (kısa vadeli) ve üç aya kadardı (orta vadeli).

Anahtar sonuçlar

Bir tedaviyi diğerine ya da plaseboya karşı kıyaslayan çalışmaları aradık. Genel kullanımda günde tek doz 10 mg setrizinin, ürtikeri kısa ve orta vadede tamamen baskılamada tüm hastalarda olmasa da etkili olduğunu bulduk. En az orta vadeli kullanımda 5 mg ve kısa vadede 20 mg desloratadin ile birlikte bir fayda olabilir. 5 mg levosetrizin tam baskılamada orta vadede etkiliydi, kısa vadede olmadı. 20 mg’lık yüksek doz kısa vadede etkili oldu, 10 mg olmadı.

Baş ağrısı ya da ağız kuruması gibi ters olaylar çoğu ilaçla tolere edilebilirdi. Çoğu araştırma buna yönelmediğinden yaşam kalitesinde iyileşme için kanıtlar daha belirsiz.

Elde kafa kafaya tedavi kıyaslaması kanıtları olmadığından bir antihistaminin diğerlerinden daha iyi iş görüp görmediğini söyleyemiyoruz.

Kanıt kalitesi

Çoğu sonuç ölçütleri için genel kanıt kalitesi düşüktü. Eğer bu ilaçların ne kadar iyi işe yaradığını bulmak gerekiyorsa ve herhangi bir yan etkisi varsa, iyi tasarlanmış ve dikkatli raporlama yapan, özellikle birkaç ay devam eden daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Sharma M, Bennett C, Cohen SN, Carter B. H1-antihistamines for chronic spontaneous urticaria. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD006137. DOI: 10.1002/14651858.CD006137.pub2

Orijinal özet için: Ürtiker Antihistamin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv