İleri Diyabetik Retinopatide Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Enjeksiyonları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Anti-vasküler endoteliyel büyüme faktörü enjeksiyonları (anti-VEGF) ileri diyabetik retinopatisi olan hastalarda görmeye ve hastalığın ilerlemesine karşı fayda sağlar mı? Bu tedavi güvenli mi?

Arka plan

Diyabetik retinopati, şeker hastalarının retinasında görülen bir problemdir. Hastalığın ileri aşamalarında retinada yeni kan damarları oluşur ve görmeyle ilgili sorunlara yol açar. Hastalığın bu ileri şekli, proliferatif diyabetik retinopati (PDR) olarak bilinir. Anti-VEGF, bu yeni kan damarlarının gelişimini bloke etmek için geliştirilmiş olup göze enjeksiyonla verilir.

Araştırma tarihi

28 Nisan 2014 tarihine kadar yayınlanan araştırmaları derledik.

Çalışma özellikleri

18 araştırma bulundu. 3 araştırma Asya, 2’si Avrupa, 7’si Orta Doğu, 3’ü Kuzey Amerika ve üçü de Güney Amerika’da yapıldı. Araştırmalarda toplam 1005 katılımcının 1131 gözü çalışıldı.

8 araştırmada Anti-VEGF lazere karşı incelendi, 9 araştırmada vitrektomi sırasında Anti-VEGF kullanımına bakıldı ve 1 araştırmada da katarkat ameliyatı olan DR hastalarında anti-VEGF kullanımı araştırıldı. Çoğu araştırmada katılımcılar 6 ay, bazılarında 1 yıl izlendi.

Fon kaynakları

Bir araştırma endüstriden, biri endüstriden ve devletten karışık fon alırken üç araştırmaya devlet ve devlet dışı kurumlardan fon sağlandı. Kalan araştırmalarda fon kaynağı raporlanmadı.

Anahtar sonuçlar

Bir küçük araştırmada, anti-VEGF + lazer tedavisi yapılan hastalarda biraz vizyon kaybı ihtimalinin sade lazere kıyasla daha düşük olduğu bulundu, ancak bu tahmini hesap belirsizdi: Sade lazerle tedavi edilen hastaların %30 kadarı biraz görüş kaybederken anti-VEGF+lazer grubunda %6 ile 24 arası hasta biraz görüş kaybetti.

Ortalama olarak, anti-VEGF ile tedavi edilen hastalarda, anti-VEGF almayanlara göre görüş biraz daha iyiydi. Gözde kanama ihtimali de daha azdı. Araştırmalardan hiçbirinde yaşam kalitesi raporlanmadı. Bir araştırma anti-VEGF enjeksiyonunun lazer tedavisinden daha az ağrılı olduğunu gösterdi.

Diyabetik göz için vitrektomi ameliyatından önce ya da esnasında anti-VEGF ile tedavi edilen hastalarda, biraz görme kaybı olma ihtimali sade cerrahiye göre daha azdı; ancak bu tahmini hesap daha belirsiz olup anti-VEGF tedavisi bir fark yapmamış veya görme kaybı riskini artırmış da olabilir. Ortalama olarak ameliyatta anti-VEGF alan hastalarda görme, almayanlara göre biraz daha iyiydi ancak yine etki hesabı belirsizdi. Gözde kanama ihtimali de daha az oldu. Araştırmalarda yaşam kalitesi raporlanmadı.

Yan etkiler seyrekti, ancak gruplar arasında bir fark belirlemek için veriler yetersizdi.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi düşük veya çok düşüktü. Derlenen bazı çalışmalarda, tedaviler maskelenmediği ve izlemler sorunlu olduğundan kayırma hatası riski olduğuna karar verdik. Bulguların bazıları çok küçük sayıda katılımcıya dayanıyor. Az sayıda araştırmada hastalar 6 aydan fazla izlendi.

Kaynak

Martinez-Zapata M, Martí-Carvajal AJ, Solà I, Pijoán JI, Buil-Calvo JA, Cordero JA, Evans JR. Anti-vascular endothelial growth factor for proliferative diabetic retinopathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD008721. DOI: 10.1002/14651858.CD008721.pub2

Orijinal özet için: Diyabetik Retinopati Tedavisinde Anti-VEGF

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar