Erişkinde Olekranon Kırıklarının Tedavisinde Cerrahi Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Olekranon kırıklarının cerrahi tedavisi

Dirseğin kemikli ucuna olekranon denir. Kolun dirsek etrafında bükülme ve açılmasına izin verecek şekildedir. Olekranon bölgesi dirsekte cildin hemen altında yer alır, bu da bölgeyi düşme halinde yaralanma ve kırılmaya hassas kılar. Kırık olduğunda hasta kolunu açamaz. Bu kırıklar genellikle ameliyatla, kırık parçalar bir araya getirilip çivi, tel, plak, vida ve başka cihazlarla tespit edilerek tedavi edilir.

Derlenen çalışmalar

Tıbbi literatürü 2014 Eylülüne kadar taradık ve olekranon kırıklı toplam 244 erişkin katılımcıyla yapılan 6 araştırma bulduk. Her araştırmada farlı bir kıyaslama yapıldı. Beş çalışmada, bu kırıkların tedavisinde olağan kullanılan gergin bantla telleme kontrol müdahalesi olarak kullanıldı.

Kanıt kalitesi

Tüm çalışmalar küçüktü ve sonuçların güvenilirliğini etkileyecek zaafları vardı. Her kıyaslama için sağlanabilen kanıtların kalitesinin ya düşük ya da çok düşük olduğu yargısına vardık.

Kanıtların özeti

Bir araştırmada plakla tespit, gergin bantla tellemeye karşı kıyaslandı. Çalışmada plakla tespitten sonra daha fazla hastada ağrısız dirsek hareketi sağlandı ve telle tespitte iyi bilinen bir problem olan ve kemik yüzeyinde ve cildin hemen altındaki telin neden olduğu ağrı, rahatsızlık ve diğer problemlerden oluşan metal çıkıntı rahatsızlığı daha az hastada görüldü.

Dört araştırmada kırığı tellemenin farklı yolları kıyaslandı. İkisinde aralarında bir fark olduğuna dair çok az net kanıt bulundu. Birinde standart gergin bantla tellemeye ek intramedüller vida kullanımının, cilt altındaki metalin çıkıntı yapma riskini azalttığı bulundu. Bir diğerinde kablo pim sisteminin, standart gergin bantla tellemeye göre işlevi iyileştirdiği ve daha az komplikasyonla sonuçlandığı bulundu.

Son olarak bir çalışmada, yerine takıldıktan sonra olekranonun şeklini alan bir titanyum – nikel cihazla yapılan tespit, kilitli plakla tespite karşı kıyaslandı. Bu çalışmada iki teknik arasında hastanın bildirdiği işlevde ve komplikasyonlarda net bir fark kanıtı bulunmadı.

Kararlar

Halen bu kırıkların en iyi tedavisini güvenle belirleyebilmek için yeterli kanıt bulunmuyor. Daha fazla yüksek kalitede araştırma yapılması gerekiyor, bu çalışmaların mevcut etki hesaplarımıza olan güvenimize önemli bir etki yapması ve değiştirmesi muhtemel.

Kaynak

Matar HE, Ali AA, Buckley S, Garlick NI, Atkinson HD. Surgical interventions for treating fractures of the olecranon in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD010144. DOI: 10.1002/14651858.CD010144.pub2

Orijinal özet için: Dirsek Olekranon Kırık

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv