Torasik Çıkış Sendromunda Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Torasik çıkış sendromunda (TÇS) tedavilerin etkileri hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

TÇS tıpta en tartışmalı tanılardan biridir. TÇS ifadesi birbiriyle ilişkili üç sendromu temsil eder: Brakiyal pleksusun baskı altında kalması; göğüs üst tarafındaki büyük kan damarlarının baskı altında kalması ve ağrılı, spesifik olmayan veya tartışmalı TÇS. TÇS olan hastada; omuz ve boyunda kola ve göğse yayılan ağrı; güç kaybı, duyu değişimleri, şişme ve etkilenen kolda kan akımında azalma gibi belirtiler olabilir. TÇS’nin değişik nedenleri arasında; boyunda bir ekstra kaburga olması, omurgayı oluşturan kemiklerin şeklinde farklılıklar, cilt altında bulunan anormal doku bantları ve boyun yan kaslarının kemiklere yapışma anormallikleri yer alır. Sıklıkla geçmişte bir yaralanma öyküsüyle birlikte görülür.

TÇS tanısında yaygın kabul görmüş standartlar bulunmuyor; bu yüzden derleme amacımız için, derlenen çalışmaları yapan araştırmacıların koydukları tanılara güvendik. TÇS tanısı genellikle; tek yanlı kol ağrısı, güç kaybı, duyu kaybı belirtilerinin biri ya da hepsine yol açan başka nedenler elendikten sonra konur. TÇS tanısı konan hastaların çoğunluğu tartışmalı tiptir.

TÇS tedavisini araştıran klinik çalışmalar için geniş bir literatür taraması yaparak herhangi bir tedavinin etkili olup olmadığı ve bir zararlı etkileri olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Çalışma özellikleri

Sistematik araştırmamızda iki çalışma belirlendi. Birinde tartışmalı TÇS’li 50 hastada yapılan ilk kaburgayı çıkarma ameliyatı, kaburga çıkarmadan sinirleri çevre dokulardan serbestleten girişime (nöroplasti) karşı kıyaslandı. Ameliyat dışı tedaviye cevap vermemiş katılımcılar ortalama 37 izlendi.

İkinci çalışma çift kör olup 19 katılımcıda skalen kasa botulinum toksini (botoks) enjekte edildi, 18 kişilik kontrole aktif enjeksiyon yapılmadı. İzlemler 6 hafta, üç ay ve bu derleme için özel önemli olarak 6. ayda yapıldı.

Sonuçlar ve kanıt kalitesi

Tartışmalı TÇS’de kaburga çıkarmanın ağrıyı nöroplasti prosedürüne göre azalttığına dair çok düşük kalitede kanıt var. Çalışmada sonuçları etkilemiş olacak tasarım sorunları belirledik.

Ameliyatı ameliyat yapılmamasına karşı kıyaslayan çalışma bulamadık.

Botoks enjeksiyonunu plaseboya karşı kıyaslayan çalışmada bu prosedürün ağrı ya da malûliyet skorlarında uzun vadede anlamlı azalma sağlamadığında dair orta kalitede kanıt sağladı. Prosedürle birlikte plaseboya kıyasla ters olay görülmedi.

Bu sistematik derleme TÇS’de yerleşik tedavilerin ağrıyı gidermede fayda sağladığına dair yeterli kanıt olmadığını gösterdi. TÇS tedavisinde değişik müdahaleleri kıyaslayan yüksek kaliteli randomize kontrollü araştırmalar yapılana kadar tedavi edip etmeme ve uygun tedaviyi seçme kararının hasta ve sağlıkçının kişisel tercihlerine dayanması gerekecek.

Kanıtlar 2014 Haziranına kadar güncel.

Kaynak

Povlsen B, Hansson T, Povlsen SD. Treatment for thoracic outlet syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD007218. DOI: 10.1002/14651858.CD007218.pub3

Orijinal özet için: Toraksik Çıkış Sendromu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv