Süt Dişlerindeki Geniş Çürüklerde Pulpa Tedavisi


Foto: DRosenbach at English Wikipedia.

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemenin yöneldiği temel soru, belirtiler (tipik olarak ağrı, şişme ve anormal hareket) ve diş bulgularını (röntgen) gidermek için çocukların süt dişlerindeki geniş çürüklerin tedavisinde farklı opsiyonların ne kadar etkin olduğudur.

Arka plan

Çocukların süt dişlerinde (veya primer dişler) çürümeler hızlı ilerleme eğilimindedir, sıklıkla dental sinire (veya pulpaya, dişin merkezini oluşturan sinirler, kılcal damarlar ve bağ dokusu) ulaşır. Bu durumda diş hekimi üç pulpa tedavisi tekniğinden birini uygulamak zorunda kalır. Direkt pulpa kapatma (ilaç doğrudan açık pulpa üzerine yerleştirilir), pulpotomi (pulpa kısmen çıkarılır) veya pulpektomi (pulpa içinde ve kök kanalındaki tüm pulpa çıkarılır). Direkt pulpa kapatma ve pulpotomide diş sinirinin bir kısmı yerinde kalır bu suretle bu canlı pulpa dokusuyla temas halinde bir malzeme yerleştirilmesi gerekir. Doğrudan pulpa kapatmada en sık kullanılan malzemeler kalsiyum hidroksit, daha yeni ancak daha pahalı bir malzeme mineral trioksit agregatı, formokrezol veya dişe yapılan restorasyonun yapışmasını sağlayan bir yapıştırıcıdır (doğrudan diş sinirinin üzerine yerleştirilir).

Pulpektomiden sonra diş içinde sinir kalmaz ancak kalan boşluğa bir malzeme konması gerekir ve bu malzemenin primer diş kökünün resorpsiyonuna engel olmaması ve kalıcı dişin uygun bir şekilde gelişimine müsaade etmesi gerekir.

Pulpotomiden sonra genel olarak dört malzemeden biri kullanılır: Ferrik sülfat (FS), formokrezol, kalsiyum hidroksit veya mineral trioksit agregatı.

Çalışma özellikleri

Mevcut çalışmaların bu derlemesini Cochrane Ağız Sağlığı Grubu gerçekleştirdi. Kanıtlar 2013 Ekimine kadar günceldir.

Diş siniri tedavisinde (pulpa tedavisi) başarıyı araştıran 47 araştırma bulduk. Çalışmalar 1989 ve 2012 yılları arasında yayınlandı ve farklı tedavi seçenekleri arasında 52 kıyaslama yapıldı.

Önemli sonuçlar

Her bir kıyaslamanın yapıldığı araştırma sayısının sınırlı olması nedeniyle, çocukların süt dişlerindeki geniş çürümelerde tedavi opsiyonlarından birinin diğerlerinden daha iyi olduğu net olarak gösterilemedi.

Kanıt kalitesi

Çalışmalardaki metot kusurları, araştırmalara alınan çocuk sayısının az olması ve tedavi sonrası izlem sürelerinin kısa olmasına bağlı olarak belirlenen kanıtların kalitesi düşüktü.

Doğrudan pulpa kapamada diş sinirine uygulanacak en iyi malzeme, çok az sayıda çocukla yürütülmüş ve çok az çalışma olması nedeniyle belirlenemedi.

Pulpotomi sonrasında mineral trioksit agregatı (MTA) en iyi tedavi başarısı sağlayan malzeme olabilir ancak çalışmaların kusurları ve tedavi sonrasında çocukların kısa süre izlenmesi kanıtları kısıtlıyor.

Pulpektomiden sonra Vitapex (kalsiyum hidroksit/iyodoform) pastası çinko oksit ve öjenol pastalarından daha iyi sonuç sağlayabilir

Bu sonuçların konfirmasyonu için daha çok araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Smaïl-Faugeron V, Courson F, Durieux P, Muller-Bolla M, Glenny A, Fron Chabouis H. Pulp treatment for extensive decay in primary teeth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD003220. DOI: 10.1002/14651858.CD003220.pub2

Orijinal özet için: Süt Dişlerinde Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar