Polipli Kronik Rinosinüzitte Tıbbi Müdahaleye Karşı Cerrahi Müdahale

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Burun polipleri (nazal polipler) burun iç tabakasının iyi huylu büyümeleridir. Baz insanlarda belirti vermeyebilir ancak bir kısmında burun tıkanması, şişmesi, yüzde basınç hissi ve koku duyusu kaybı bulunur. Belirti veren nazal polip insidensi yaşla artar ve erkeklerde daha sıktır. Nazal poliplerin nedeni iyi anlaşılmış değildir ancak burun mukozasının uzun süren iltihabının (kronik rinosinüzit) sonucu olabilir. Polipli kronik rinosinüzit topikal olarak steroidli spreylerle tıbbi olarak ya da endoskopik sinüs cerrahisiyle (ESC) ya da olmadan yapılan polipektomi şeklinde ameliyatla tedavi edilebilir. Ancak en etkili tıbbi bakım stratejisinin hangisi olduğu belirsiz.

Çalışma özellikleri

Polipli kronik rinosinüziti olan toplam 231 katılımcıyla yapılan 4 randomize kontrollü araştırma derlendi. Çalışmalara alınan katılımcı sayısı 34 ile 109 arasındaydı. Araştırmalar çeşitli Avrupa ülkelerindeki KBB klinikleri içinde yapıldı. Tüm katılımcılar çoğunluğu erkek olan erişkinlerdi. Ameliyata karşı yapılan kıyaslamalarda hastalara tıbbi tedavi olarak burun damlası ya da sprey şeklinde steroidin yanı sıra enjeksiyon veya ağız yolundan antibiyotik veya steroid verildi. Araştırmalarda yapılan tıbbi tedaviler ve ameliyatlar farklı olduğundan sonuçları birleştiremedik. Bunun yerine dört çalışmadaki tedavi gruplarını, basitçe “tıbbi” ya da “cerrahi” kıyaslaması yapmak yerine üç farklı kıyaslama çifti şeklinde değerlendirdik.

Anahtar sonuçlar

Ana sonuç ölçütü olarak hastanın raporladığı hastalığa spesifik belirti skorları ve yaşam kalitesi skorları ve genel sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi skorları seçildi. Gruplar arasında hastanın raporladığı hastalığa spesifik belirti skorları ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi skorlarında önemli fark bulunmadı. İki araştırmada genel sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi skorları raporlandı ve farklı bulunmadı.

İki araştırmada polip büyüklüğündeki değişim skoru (endoskopik) raporlandı. Bir araştırmada (sistemik steroide karşı ESC) 12 ayda ameliyat grubunda steroid grubundan anlamlı derecede daha iyi skor bildirildi. Diğer çalışmada (antibiyotik+yüksek doz topikal steroide karşı ESC+topikal steroid) gruplar arasında fark bulunmadı.

Tıbbi ve cerrahi tedavi grupları arasında herhangi bir çalışmada herhangi bir başka objektif (hekim değerlendirmesi) ölçütte raporlanan fark bulunmadı.

Tüm çalışmalarda komplikasyon oranları raporlanmadı ancak burun kanamaları gerek tıbbi gerekse cerrahi tedavi gruplarında da en sık bildirilen komplikasyon oldu; her iki grupta da şiddetli komplikasyonlar nadir bildirildi

Sonuçlar

Kanıtlar, hastanın raporladığı belirti skorları ve yaşam kalitesi ölçütleri anlamında bir tedavinin diğerinden daha iyi olduğunu göstermiyor. Birkaç çalışmada polip büyüklüğü skorundaki pozitif bulgunun, özellikle ölçümün klinik önemi belirsiz olduğundan dikkatle ele alınması gerekir. Bu hastalıkta en uygun tedaviyle ilgili sağlam kararlar çıkarabilmek için yeterli kanıt bulunmuyor. Polipli kronik rinosinüzitin yaşam kalitesiyle ve sağlık bakım hizmeti kullanımıyla ilgili önemli sonuçları var. Bu problemi araştırmak için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kanıt kalitesi

Genel olarak kanıt kalitesini düşük ya da çok düşük bulduk. Bu araştırmalardaki tahmini hesaplara olan güvenimiz düşük ve yapılacak daha fazla araştırmanın bu sonuçları değiştirmesi muhtemel. Çalışmaları yürütüm ve raporlama yollarında ya da her ikisinde ciddi kısıtlamalar olup katılımcı sayıları da düşüktü. Bunun yanında araştırmalarda kullanılan bazı tedavi rejimleri halen bu hastalarda güncel tedavi standardı değil.

Kanıtlar 20 Şubat 2014 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Rimmer J, Fokkens W, Chong L, Hopkins C. Surgical versus medical interventions for chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD006991. DOI: 10.1002/14651858.CD006991.pub2

Orijinal özet için: Kronik Polipli Sinüzit Ameliyatı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv