Kalp Damar Hastalıklarının Önlenmesinde Transandantal Meditasyon

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kalp damar hastalıkları (KDH) dünya çapında bir sağlık bakım külfetine neden olan kalp krizi, göğüs ağrısı ve felç gibi durumları içeren geniş kapsamlı bir terimdir. KDH riskinin stres gibi değiştirilebilen risk faktörleri hedeflenerek azaltılabileceği düşünülür. Stresi azaltmak için kullanılan bir teknik de transandantal meditasyondur (TM). Bu derlemede sağlıklı ve KVH riski yüksek erişkinlerde TM’nin etkinliği değerlendirildi.

Çalışma özellikleri

Sağlıklı ve KVH riski yüksek erişkinlerde en az 3 ay süreli araştırmalar için bilimsel veri tabanlarını taradık. Araştırmalarda TM tedavi yapılmamasına ya da minimal tedaviye karşı kıyaslandı. KVH’dan ölümler, tüm nedenlerden ölümler, öldürücü olmayan kalp-damar olayları, kan basıncı, kan lipidleri, tip 2 diyabet, yaşam kalitesi, yan etkiler ve maliyetleri araştıran çalışmaları seçtik.

Anahtar sonuçlar

Kriterlerimize uyan, kısa izlem (3 ay) yapılan sadece 4 randomize kontrollü araştırma bulundu. Çalışmalar küçük ve kayırma hatası riski yüksekti, sonuç ölçütlerimizden sadece biri olan kan basıncı raporlandı. Tüm çalışmalarda TM günde iki defa 15-20 dakika yapıldı. Çalışmalarda katılımcılar arasında önemli boyutta değişkenlik vardı, bu nedenle verileri birleştiremedik. Bu nedenle TM’nin güncel etkinliği hakkında bir sonuç çıkaramadık. KDH’yı önlemede TM’nin etkinliğini kesin olarak belirlemek için daha büyük, yüksek kalitede ve uzun vadeli araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalar küçük ve kayırma hatası riski belirsiz olduğundan bu derlemenin sonuçlarının dikkatle ele alınması gerekir.

Kaynak

Hartley L, Mavrodaris A, Flowers N, Ernst E, Rees K. Transcendental meditation for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD010359. DOI: 10.1002/14651858.CD010359.pub2

Orijinal özet için: Transandantal Meditasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv