Kalp Damar Hastalıklarından Primer Korunmada Koenzim Q10 Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Kalp damar hastalıkları (KDH) dünya çapında bir külfete neden olur. Ancak KDH riskinin, diyet gibi değiştirilebilen birkaç risk faktörünün değiştirilmesiyle azaltabileceği düşünülür. KDH korunmasında diyet takviyeleri büyük ilgi topladı. Bu takviyelerden biri de koenzim Q10 (CoQ10) bir antioksidandır. CoQ10 eksikliği KDH ile ilişki gösterir. Bu yüzden bu derlemede KDH korunmasında CoQ10 takviyelerinin etkinliği değerlendirildi. Sağlıklı ya da KDH riski yüksek (ancak KVD tanısı konmamış) erişkinlerde tek başına CoQ10 takviyesi verilip kalp damar olayları veya kan basıncı ve lipid düzeyleri gibi büyük KDH risk faktörlerini ölçen araştırmaları derledik.

Toplam 218 katılımcıyla yapılan 6 randomize kontrollü araştırma bulduk. Tümü de KDH riski yüksek hastalarla yapıldı. 2’sinde sadece CoQ10 takviyesi ve 4’ündeyse statin tedavisi alanlarda CoQ10 takviyesi incelendi.

Araştırmalar küçük ve kısa vadeliydi, hiçbirinde kalp damar olayları ve ters olaylar ölçülmedi ve ikisinde kayırma hatası riskini yüksek bulduk.

Analizlere çok az sayıda ve küçük araştırma katkı sağladığı için kesin sonuçlar çıkarılmadı. Halen sürmekte olan ve sonuçları kanıt temeline katkı sağlayacak 5 araştırma belirledik. CoQ10’un kalp damar olaylarına etkisini belirlemek için uzun vadeli daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Flowers N, Hartley L, Todkill D, Stranges S, Rees K. Co-enzyme Q10 supplementation for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD010405. DOI: 10.1002/14651858.CD010405.pub2

Orijinal özet için: Kalp Damar Hastalığı ve CoQ10

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv