Malin Lentigo Dahil İn Situ Melanoma Tedavisinde Müdahaleler


Foto: Nakos histopathology / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İn situ melanoma (MIS) malin melanomun en erken aşamasıdır. Geçtiğimiz 20 yılda, MIS insidensi arttı. Malin lentigo (ML) pre-invazif melanomun bir alt tipidir, ultraviyole radyasyonuna kronik maruziyetle ilişkilidir ve birincil olarak baş ve boyunu tutar. ML tüm MIS tümörlerin %79 – 83’ünden sorumludur. Tanıda gecikme sık görülür.

Derleme sorusu

LM dahil MIS’te cerrahi ve cerrahi olmayan tedavilerin etkileri nelerdir?

Derleme sorusu

Malin lentigo dâhil MIS’te cerrahi ve cerrahi dışı tedavilerin etkileri nelerdir?

Çalışma özellikleri

ML’nin cerrahi dışı tedavisi ile ilgili 90 katılımcı ile yürütülen bir randomize kontrollü araştırma (RKA) belirledik. Bu çalışmada 3 ay boyunca 44 hasta imikimod kremi ve tazaroten jeliyle; 46’sı imikimod ile tedavi edildi. Bu tedavilerden 2 ay sonra eksizyon yapıldı. Cerrahi tedaviyle ilgili herhangi bir RKA bulunamadı.

Anahtar sonuçlar

5 ay sonunda imikimod ve tazarotenle tedavi edilen hastaların %66’sında, sadece imikimodla tedavi edilenlerin %59’unda tam cevap alındı. İmikimoda tazaroten eklemek klinik olarak daha iyi bir cevaba yol açmadı ve bu gruptaki hastalarda enflamasyon daha fazlaydı. Bu grupta ters etkilere bağlı katılımcı eksilmesi daha fazla oldu.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi düşüktü. MIS tedavisinde melanomu, sınırlarında hiçbir tümör hücresi kalmayacak şekilde çıkarmayı hedefleyen cerrahi müdahaleler, seçilmiş olmayan olgular için en çok tavsiye edilen müdahaledir. Kanıtlar seçilmiş olgularda (yani cerrahi müdahalenin kontrendike olduğu yaşlılar) cerrahi dışı müdahalelerin kullanımını desteklemiyor. Ancak bu tedaviyle deneyimi olan ve yakın ve yeterli izlemi yapabilecek kliniklerde düşünülebilir.

LM tedavisinde cerrahi müdahaleler en çok tavsiye edilen tedavi seçeneği olmayı sürdürüyor. Kanıtlar seçilmemiş olgularda imikimod gibi cerrahi dışı müdahalelerin tek tedavi olarak kullanımını desteklemiyor. Sadece seçilmiş olgularda ve deneyimli klinik merkezlerde düşünülebilir. Şu ana kadarki kanıtlar imikimodun esas tedavi öncesinde yardımcı tedavi olarak kullanımını desteklemiyor ancak cerrahi sonrasında kullanımının rekürrensi azaltıp azaltamayacağı ve cerrahi öncesinde büyük lezyonlar ya da zor bölgelerde kullanımının daha küçük eksizyonlar sağlamada yardımı olup olmayacağını araştırmak için daha fazla araştırmayı hak ediyor.

Kaynak

Tzellos T, Kyrgidis A, Mocellin S, Chan A, Pilati P, Apalla Z. Interventions for melanoma in situ, including lentigo maligna. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD010308. DOI: 10.1002/14651858.CD010308.pub2

Orijinal özet için: Melanoma Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv