Benin Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Epley Manevrası

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İyi huylu (benin) paroksismal pozisyonel vertigoya (BPPV) başın hızlı hareketi neden olur. Hasta çevresinin döndüğünü hisseder. Bu hastalığa yarım daire kanallarında, baş hareketi durduktan sonra harekete devam eden atık parçacıklar neden olabilir. Bu durum diğer duysal bilgilerle çelişecek şekilde hareketin devam ettiği hissine neden olur. Epley manevrası hekim ya da odyolojist gibi başka bir sağlık personelinin yapabileceği bir manevradır. Baş ve vücudun, oturmadan yatmaya, yuvarlanmadan tekrar oturmaya şeklinde dört hareketinden oluşur. Parçacıkların, yarım daire kanalından dışarı atılmasıyla işe yaradığı düşünülür. Epley manevrasının nasıl yapıldığını bu videodan izleyebilirsiniz.

Çalışma özellikleri

Bu çalışmada toplam 745 katılımcıyla yapılan 11 araştırmayı derledik. 5 araştırmada (334 katılımcı) Epley manevrasının etkinliği taklit bir manevrayla, 3’ünde patrikül repozisyonunu sağlayan başka manevralarla (Semont, Brandt-Daroff ve Gans), 3’ünde de tedavi yapılmaması, sadece ilaç ve postüral kısıtlama gibi kontrollere karşı kıyaslandı. 8 araştırmada hastalar hastane içi KBB kliniklerinde, 3’ünde aile hekimliği kliniklerinde tedavi edildi. Erkek/kadın oranı 1/1.5 olan tüm hastalar 18 – 90 yaş arası erişkinlerdi.

Anahtar sonuçlar

Vertigonun giderilmesine Epley manevrası taklit manevra ve kontrol tedavilerinden anlamlı derecede daha etkiliydi. Epley manevrasını diğer manevralarla kıyaslayan araştırmalarda sonuç ölçütü olarak vertigonun giderilmesi raporlanmadı.

Araştırmalar, Dix-Hallpike testinin pozitiften negatife dönüşümüne bakıldığında, taklit manevra ve kontrol tedavilerine göre anlamlı derecede Epley manevrasından yana sonuç verdi. Epley ile Semont ve Gans manevralarına göre fark bulunmadı. Bir araştırmada tek Epley tedavisi, üç defa Brandt-Daroff egzersizi yapılan bir haftalık tedaviden daha etkiliydi.

Genellikle ters etkiler raporlanmadı. Tedavinin ciddi yan etkisi bulunmadı. Repozisyon manevraları esnasında bulantı oranları %16.7 ile %32 arasında görüldü. Bazı hastalar servikal omurga problemleri nedeniyle manevraları tolere edemedi.

Bu derlemede Epley manevrasının kısa vadede etkili ve güvenli olduğu bulundu. Diğer spesifik fiziksel hareket sekansları içinde Semont ve Gans manevraları benzer sonuçlar verdi.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalarda genel kayırma hatası riski düşüktü. Tüm araştırmalar randomize olup 5 araştırmada kapalı zarf ya da gruplara dışarıdan yerleştirme teknikleri kullanıldı. Araştırmaların 7’sinde değerlendiriciler körlendi ve çoğu çalışmada tüm katılımcılar için tüm veriler raporlandı. Kanıtlar 2014 Ocak ayına kadar güncel.

Kaynak

Hilton MP, Pinder DK. The Epley (canalith repositioning) manoeuvre for benign paroxysmal positional vertigo. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD003162. DOI: 10.1002/14651858.CD003162.pub3

Orijinal özet için: Epley Manevrası

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv