Böbrek Arteri Tıkanması ve Kan Basıncında Yükselme Olan Hastalarda Tıbbi Tedaviye Kıyasla Balon Anji

Cochrane derleme özeti

Ateroskleroz böbreklere kan sağlayan ana kan damarında (renal arter) daralma ve katılaşmaya ve sonuçta kan basıncında yükselmeye neden olabilir. Kan basıncını düşüren ilaçların kullanılmasına rağmen renal arterde daralma ilerlemeye eğilim gösterir. Kan akımında azalma oksijenlenmeyi azaltır, böbrek işlevi bozulur ve böbrek yetmezliğine neden olur. Halen mevcut tedavi imkânları kan basıncını düşüren ilaçlarla tıbbi tedavi, balon anjiyoplasti ile birlikte stent yerleştirme ve arterin rekonstrüksiyonu için ameliyattır.

Derlememizde balon anjiyoplastiye veya sadece ilaç tedavisine randomize edilen toplam 2222 erişkinde yürütülen 8 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Çalışmaların metodolojik kalitesi büyük ölçüde değişken olup ikisi kayırma hatası riskini değerlendirebilmek için yeterli veri sağlamadığından genel kanıt kalitesi orta olarak değerlendirildi.

Genel olarak veriler, böbrek işlevinin kaybı ve arterin yeniden daralmasını önlemede bir tedavinin diğerinden daha iyi olduğunu göstermek için yetersizdi. Balon anjiyoplasti ile tedavi edilen hastalara daha az antihipertansif ilaç veya daha düşük dozlar gerekebilir ve diyastolik (sistolik değil) kan basıncında hafif bir iyileşme sağlanabilir, sistolikte sağlanmaz.

Balon anjiyoplasti güvenli görünüyor ve her iki yaklaşımla tedavi edilen katılımcılarda da renal ve kardiyovasküler ters olaylar benzer sayıda. Balon anjiyoplastide az sayıda prosedürel komplikasyon bildirildi. Bunlar; kan damarının dışında ve kateter giriş yerinde kan birikimi (%6.5), kasık arterinde genişleme (%0.7), renal arter ya da böbrekte delinme ya da yırtılma (%2.5) ve ameliyattan kısa süre önce, ameliyatta ve sonrasında ölümlerdi (%0.4). Tıbbi tedavi ile yan etki olmadığı bildirildi.

Kaynak

Jenks S, Yeoh S, Conway BR. Balloon angioplasty, with and without stenting, versus medical therapy for hypertensive patients with renal artery stenosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD002944. DOI: 10.1002/14651858.CD002944.pub2

Orijinal özet için: Renal Arter Balon-İlaç

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv