Mekanik Ventilasyon Alan Hastalara Müzik Müdahaleleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Mekanik ventilasyon alan hastalarda müzik müdahalelerinin standart bakıma kıyasla anksiyete ve diğer sonuç ölçütlerine etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Mekanik ventilasyon hastalarda büyük eza ve anksiyeteye neden olur ve komplikasyon riskini artırır. Analjezi ve sedasyonun yan etkileri mekanik ventilasyonun uzamasına neden olur bu nedenle hastanede yatış daha da uzar ve maliyetler artar. Bu nedenle anksiyete ve stres idaresinde ilaç dışı müdahalelerin düşünülmesi gerekir. Birkaç çalışmada mekanik ventilasyon alan hastalarda müzik müdahalelerinin anksiyete ve fizyolojik cevaplara etkisi araştırıldı. Müzik müdahaleleri tıbbi personelce, önceden kaydedilen müzik pasif dinletildiğinde “müzik tıbbı” olarak kategorize edilir. Bunun tersine olarak “müzik tedavisi” müzik müdahalesinin eğitimli bir müzik terapistince yürütülmesini, bir tedavi sürecinin varlığını ve kişisel ısmarlama müzik deneyimi gerektirir. Müzik tedavisi ve müzik müdahalelerinin etkinliğinin ölçümü için bir sistematik derleme gerekiyor.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2014 Martına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Mekanik ventilasyon alan toplam 805 ağır hastayla yapılan 13 kontrollü araştırmayı derledik. Tüm katılımcıları şuuru açıktı. Hastaların yarıdan biraz fazlası erkek ve ortalama yaşları 58’di.

Araştırmaların çoğunda hastalara önceden kaydedilmiş müziğin etkisi incelendi. Çoğu çalışmada seanslar 20 – 30 dakika sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Bulgular müzik dinlemenin mekanik ventilasyon alan hastalarda büyük bir anksiyete giderici etkisi olabildiğini gösteriyor. Sonuçlar müzik dinlemenin bunun yanında solunum hızı ve sistolik kan basıncını tutarlı olarak azalttığını gösteriyor, bu da bir relaksasyon cevabı düşündürüyor. Diyastolik basınç, ortalama arter basıncı veya oksijen satürasyonuna etki bulunmadı ve kalp hızı ve hormon düzeylerine etki tutarsızdı. Büyük çaplı bir çalışmada müzik dinleyen grupta kontrole kıyasla sedatif ve analjezik ilaç alımında daha büyük azalma bildirildi, iki başka çalışmada da benzer eğilimler bildirildi.

Müzik dinlemek zarara neden olmadı.

Kanıt kalitesi

Çoğu çalışmada metodolojik zaaflar vardı. Bu nedenle sonuçların dikkatle yorumlanması gerekir. Ancak bu sonuçlar hastalarda anksiyete azaltmak için müzik kullanımıyla ilgili başka üç Cochrane derlemesinin bulgularıyla uyumlu. Bu yüzden mekanik ventilasyon alan hastalarda anksiyete tedavisinde müzik müdahalelerinin uygulanabilir bir tedavi seçeneği olduğu sonucunu çıkardık.

Kaynak

Bradt J, Dileo C. Music interventions for mechanically ventilated patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD006902. DOI: 10.1002/14651858.CD006902.pub3

Orijinal özet için: Mekanik Ventilasyonda Müzik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv