Erken Larinks Kanserinde Açık Cerrahiye Karşı Radyoterapi veya Endolaringeal Cerrahi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Larinks kanseri genellikle glottis’te skuamöz hücreli kanser olarak başlar. Çoğu hasta larinkse ve etraftaki dokulara daha fazla yayılmadan erken tedavi edildiğinde bu kanserleri atlatır. Tedavi seçenekleri arasında radyoterapi, boyun bölgesinden yapılan açık ameliyat ve bugün daha sık kullanılan ağız yoluyla, bazen lazerle yapılan endolaringeal eksizyon bulunur.

Çalışma özellikleri

Bu derleme erken glottis kanseri bulunan toplam 234 katılımcıyla yapılmış sadece bir araştırma bulundu. Araştırmada radyoterapi açık cerrahiye karşı kıyaslandı. Çok merkezli randomize kontrollü araştırma eski Sovyetler Birliği, Macaristan ve Çekoslovakya’da yapıldı. Katılımcılar 5 yıl izlendi ve nükssüz sürvi ve sürvi oranları raporlandı.

Anahtar sonuçlar

Bu araştırmanın sonuçları radyoterapi veya açık cerrahiyle tedavi edilen hastalar arasında sürvide anlamlı fark olmadığını gösterdi.

Erken larinks kanseri tedavisinin en iyi yolunu belirlemek için radyoterapi ve endolaringeal cerrahiyi kıyaslayan daha fazla araştırma bilgisi gerekiyor ancak birkaç çalışma katılımcı bulmakta güçlük yaşandığı için yarıda bırakıldı. Bir çalışma hala sürüyor.

Erken aşama larinks kanserinde hangi tedavinin daha iyi olduğunu gösteren yeterli kanıt olmadığını bulduk.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışma düşük kaliteliydi. Bu derlemenin kanıtları 2014 Eylülüne kadar güncel.

Kaynak

Warner L, Chudasama J, Kelly CG, Loughran S, McKenzie K, Wight R, Dey P. Radiotherapy versus open surgery versus endolaryngeal surgery (with or without laser) for early laryngeal squamous cell cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD002027. DOI: 10.1002/14651858.CD002027.pub2

Orijinal özet için: Gırtlak Kanseri Radyoterapi ve Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv