Orak Hücre Hastalarının Bacak Ülserlerinde Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Bacak ülserleri orak hücre hastalarının kronik komplikasyonudur. Ülserlerin başarılı tedavisi güçlük gösterebilir, bu ülserler aylar veya yıllar içinde yavaş iyileşir. Yaşam kalitesini şiddetle bozabilir, malûliyeti artırır, çalışmayı uzun süre engeller sağlık sistemine büyük bakım külfeti getirir. Orak hücre hastalarında kullanılan tedavilerin etkili olup olmadığını araştırdık.

Bu derlemede 250 ülseri olan toplam 198 katılımcıyla yapılmış 6 randomize kontrollü araştırma bulduk. Araştırmaların 4’ü Jamayka 2’si ABD’de yapıldı. Araştırmalarda doğrudan ülser üzerine uygulanan ilaç ve pansumanlar, ağızdan veya damar içi yoldan (İV) verilen ilaçlar araştırıldı. Bu ilaçların etki yollarının farklı olmasını göz önüne alarak hepsini ayrı ayrı inceledik.

Topikal tedavi olarak Solcoseryl® kremi, RGD peptit matriks pansumanı ve topikal antibiyotikler kullanıldı. Solcoseryl® dokularda oksijen kullanımını artırarak yara iyileşmesini hızlandırmayı amaçlayan bir tedavi. RGD peptit matriks pansumanı, hücre çoğalmasını teşvik eden bir jel. Sistemik müdahale olarak kullanılan İV arginin butirat, L-karnitin ve izokspurinin yara iyileşmesini hızlandırdığı düşünülür. Ağızdan verilen L-argininin dokudaki hipoksiyi iyileştirdiği, izoksipurin HCL olarak verilen izoksipurinin kan damarlarını genişleterek kan akımını iyileştirdiği kabul edilir.

RGD peptit matriks pansumanı tedavi edilen hastalarda ülser büyüklüğünü kontrole kıyasla azalttı. Ancak araştırma raporundaki yetersizliklere bağlı olarak kayırma hatası riskinin yüksek olması bu etkinin dikkatle yorumunu gerektiriyor.

Orak hücre hastalarında bacak ülserlerinin tedavisi için kullanılan müdahaleler hakkındaki kanıtlar kuvvetli değil. Derlediğimiz tüm randomize kontrollü araştırmalarda kayırma hatası riski yüksek. Bu sistematik derleme orak hücre hastalarında bacak ülserlerini iyileştirmek için yapılan müdahalelerin fayda ve zararlarını değerlendirmek için iyi tasarımlı, yüksek kalitede randomize kontrollü araştırmalar gerektiğini gösterdi.

Kaynak

Martí-Carvajal AJ, Knight-Madden JM, Martinez-Zapata M. Interventions for treating leg ulcers in people with sickle cell disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD008394. DOI: 10.1002/14651858.CD008394.pub3

Orijinal özet için: Orak Hücre Hastasında Ülser

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv