Çocuklara Kan Yapıcı Kök Hücre Naklinden Sonra Görülen Akut Graft-Versus-Host  Hastalığında Vücut Dı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Akut graft-versus-host hastalığı (AGVH) kan yapıcı kök hücre naklinden sonra olağan görülen bir komplikasyondur. Bağışçının bağışıklık hücreleri alıcının hücrelerini yabancı cisim olarak algılar. Böylece, nakledilen hücreler hastanın hücrelerine saldırır. Diğerleri içinde en sık etkilenen organlar deri, karaciğer ve barsaktır. Bu bağışıklık reaksiyonları akut iltihaba ve ardından organlarda uzun vadeli değişikliklere neden olabilir. Birinci seçenek tedavi, dirençli olgularda başka immün baskılayıcılarla kombine olarak kullanılan kortikosteroidler gibi bağışıklık baskılayıcı tedavidir. Bu ilaçlar hastanın hücrelerine karşı yapılan bağışıklık aracılı saldırıyı baskılamak üzere tasarlanmıştır. Etkinliklerinin sınırlı olması ve şiddetli yan etkileri birkaç alternatif yaklaşımın uygulanmasına yol açtı.

Vücut dışı fotoferez (VDF) periferik kandaki bağışıklık hücrelerinin vücudun dışında toplanması şeklinde bir bağışıklık değiştirici tedavidir. Bu bağışıklık hücreleri bir fotoaktif ilaca (örneğin 8-meoksipsoralen gibi ışığa cevap veren bir madde) ve ardından ultraviyole A ışığına maruz bırakılır ve yeniden kana verilir. Bu prosedürün immün değiştirici etkisi tamamen aydınlatılmış değildir.

Klinik uygulamayla ilgili birkaç güncel tavsiye akut AGVH hastalığı olan çocuklarda VDF düşünülmesini öneriyor.

Çalışma özellikleri

Derleme için çocuk ve 18 yaş altı ergenlerde yapılan kan yapıcı kök hücre naklinden sonra görülen akut graft versus host hastalığınde VDH tedavisinin etkinlik ve güvenliğini değerlendiren randomize kontrollü çalışmalar arandı.

Sonuçlar

Bu derlemenin orijinal versiyonunda ve bu güncelleme için yapılan literatür taramasında konuyla ilgili yapılmış randomize kontrollü araştırma (RKA) bulunamadı. Güncel tavsiyeler retrospektif ya da gözlemsel araştırmalara dayanıyor. Pediyatrik hastalarda VDF tedavisinin RKA’lara dayanarak kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Kaynak

Weitz M, Strahm B, Meerpohl JJ, Schmidt M, Bassler D. Extracorporeal photopheresis versus standard treatment for acute graft-versus-host disease after haematopoietic stem cell transplantation in paediatric patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD009759. DOI: 10.1002/14651858.CD009759.pub3

Orijinal özet için: Graft Versus Host

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv