Kronik Böbrek Hastalığı Tedavisinde Kordiseps Sinensis

Cochrane derleme özeti

Kronik böbrek hastalığı (KBH) olan insanlarda böbrek fonksiyonları tedricen kötüye gider. Kordiseps sinensis (C. sinensis), Çin tırtıl mantarı olarak da bilinen bir bitki olup geleneksel Çin tıbbında KB hastalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Bu derleme C. sinensisin KB hastaları içi etkili ve güvenli bir tedavi olup olmadığını araştırmak için yapıldı.

2014 Ocağına kadar yayınlanan literatür tarandı ve C. sinensis’le tedavi edilen toplam 1746 KBH’li ile Çin’de yürütülen 22 araştırmanın kanıtları değerlendirildi.

Konvansiyonel batı ilaçlarına ek olarak verilen C. sinensis preparatlarının böbrek fonksiyonlarını iyileştirmede ve bazı komplikasyonlar için fayda sağlayabileceğini gösteren bazı kanıtlar bulundu. Ancak kanıt kalitesi düşüktü ve KBH hastalarında C. sinensis kullanımı hakkında kesin karar oluşturamadık.

Kaynak

Zhang H, Lin Z, Tung Y, Kwan T, Mok C, Leung C, Chan L. Cordyceps sinensis (a traditional Chinese medicine) for treating chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD008353. DOI: 10.1002/14651858.CD008353.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Hastalık Kordiseps

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv