Venöz Tromboz Oluşumunu Önlemede Statinler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Venöz tromboz toplardamar (ven) içinde damarı tıkayabilen tıkayıcı pıhtı (trombüs) oluşumudur. Pıhtı en çok alt bacak, uyluk veya pelvisin derin venlerinde görülür ve derin ven trombozu (DVT) adını alır. Pıhtının bir kısmı ya da tamamı yerinden koparak kanla taşınmasına da tombo emboli denir. Pıhtı akciğerlere giderse bu da pulmoner emboli olup yaşamı tehdit eder. Venöz tromboemboli (VTE) dünyada her yıl yaklaşık 3 705 000 insanı etkiler ve hastane ölümlerinin en önlenebilir nedenleri arasında yer alır.

Statinler iyi bilinen kolesterol düşürücü ilaçlardır, kalp hastalığında kullanılır. Pıhtılaşma önleyici etki dâhil başka koruyucu etkileri de vardır ve VTE’nin önlenmesinde etkili olabilir. Bu derleme VTE’den primer korunmada statinlerin etkinliğini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Anahtar sonuçlar

Derlememize toplam 17 802 katılımcıyla yapılan ve VTE sonuçlarını raporlayan yayınlanmış 1 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Bu araştırmada VTE’den primer korunmada rosuvastatin plaseboyla kıyaslandı. Analizler plaseboya kıyasla rosuvastatinin VTE ve DVT; öldürücü olan ve olmayan MI ve öldürücü olan ve olmayan felç insidensini düşürdüğünü gösterdi. Pulmoner emboli, öldürücü MI, öldürücü felç ve VTE sonrasında ölüm insidensinde plaseboya kıyasla fark bulunmadı.

Herhangi bir ciddi yan etkide fark bulunmadı. Bu bulgulara dayanarak kesin bir karar ya da öneri getiremiyoruz. VTE korunmasında statinlerin etkisini değerlendirmek için rosuvastatin dâhil statinlerle daha fazla randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Belirsizlik ve araştırılan sonuç ölçütleri için gereken örnek büyüklüğünün sağlanamaması nedeniyle kanıt kalitesi ortaydı.

Kaynak

Li L, Zhang P, Tian J, Yang K. Statins for primary prevention of venous thromboembolism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD008203. DOI: 10.1002/14651858.CD008203.pub3

Orijinal özet için: VTE Korunmasında Statinler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv