Bacak Kan Akımı Azalmasında Mononükleer Hücre Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Şiddetli iskemi periferik arter hastalığının kötüleşmesi nedeniyle bacağa giden kan akımının azalması halinde olur. Başlangıçta hastalar yürümeyi kısıtlayan kramp şeklinde ağrıdan yakınır, ancak zamanla bazı hastalarda istirahatte ağrı, bacakta ülserleşme ve gangren gibi daha şiddetli belirtiler ortaya çıkar. Hastalık bu aşamaya ulaştığında, özellikle ameliyatla ya da kateterle revaskülarizasyon bir seçenek olmadığında eldeki tedavi seçenekleri sınırlıdır. Bu hastaların önemli bir kısmında bacağın kesilmesi gerekir.

Yeni bir tedavi olan, hastanın kendi kanından sağlanan mononükleer hücre tedavisi hastalara bir alternatif tedavi imkanı sağlıyor. Bu tedavi, tutulan bacakta kan akımını iyileştirecek stabil kapiller damar oluşumunu uyarabilen hücreler sağlar. Bu hücreler 5 gün müddetle cilt altı yolla yapılan granülosit koloni stimülan faktörü enjeksiyonlarından sonra hastanın kemik iliğinden ya da periferik kanından sağlanabilir. Hücreler sonra laboratuarda işlenir ve alt bacağın arka kısmındaki büyük kaslara enjekte edilir.

Anahtar sonuçlar

Bu tedavinin güvenlik ve etkinliğini toplam 578 hastada test eden sadece iki küçük randomize kontrollü araştırma bulduk. Bulgular tutarsızdı. Bir araştırmada; istirahat ağrısı, ağrısız yürüme mesafesi, ayak bileği kol basınç indeksi ve amputasyon sayısı gibi ölçütlerin tümü de tedavi grubunda net olarak iyileşti.

Diğer araştırmada tedavi grubunda sadece amputasyon sayısı kontrole karşı anlamlı bir iyileşme gösterdi. Çalışma esnasında ölüm olmadığı bildirildi.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalarda hücrelerin nasıl sağlandığı farklıydı ve klinik etkiler birinde 3 diğerinde 6 ay gibi farklı zaman noktalarında değerlendirildi. Metodolojiyle ilgili belirsizlikler olan çalışmalarda orta düzeyde kayırma hatası riski olduğu ve genel kanıt kalitesinin orta olduğu kabul edildi.

Kaynak

Moazzami K, Moazzami B, Roohi A, Nedjat S, Dolmatova E. Local intramuscular transplantation of autologous mononuclear cells for critical lower limb ischaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD008347. DOI: 10.1002/14651858.CD008347.pub3

Orijinal özet için: Mononükleer Hücre Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv