Kistik Fibrozla İlişkili Karaciğer Hastalığında Ursodeoksikolik Asit

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kistik fibrozlularda ursodeoksikolik asit akciğer fonksiyon ölçütlerini iyileştirip kronik karaciğer hastalığı gelişimi riskini azaltır mı ve genel olarak sonuçları iyileştirir mi?

Arka plan

Kistik fibrozlu genç hastaların %20’si kadarında safra kıvamı ve akışıyla ilgili problemler karaciğer hastalığına neden olur. Safra kanalları tıkanabilir ve karaciğerin bir kısmında ya da fazlasında siroza sebep olur. Ursodeoksikolik asit doğal bulunan bir safra asidi olup tablet ya da sıvı şeklide alınabilir ve kistik fibrozlularda karaciğer hastalığını önler. En iyi cevap toplam günlük 20 mg/kg dozun iki ya da üç parçada başlangıçta birkaç ay, muhtemelen süresiz olarak verilmesiyle sağlanır görünüyor. Orijinal olarak safra taşlarını tedavisinde kullanıldı, ancak son birkaç yıldır kistik fibrozla ilişkili safra hastalığının tedavisi ve ilerlemesini önlemede kullanılıyor.

Araştırma tarihi

Son araştırmamız 29 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Çalışma özellikleri

Ursodeoksikolik asitle en az 3 ay sürdürülen çalışmaları aradık ve üç çalışmayı derleyebildik. Başka üç çalışmadan da konuya ilişkin olup olmadıklarına karar vermek için yeterli bilgi sağlanamadı. Derlemeye 4 – 32 yaşlar arasında toplam 118 katılımcının bilgileri dâhil edildi. Çalışmalarda verilen ilaç dozu 10 – 20 mg/kg/gün arasındaydı. İki araştırmada ursodeoksikolik asit plaseboya karşı, üçüncüsünde olağan tedaviye karşı kıyaslandı. İki araştırmanın karmaşık tasarımları nedeniyle tüm katılımcılara ait veriler analiz edilemedi. Bu araştırmalar 12 ay sürdü; ancak bir çalışma 9 yıl sonrasında bazı izlem verileri raporladı.

Anahtar sonuçlar

Derlememizde listelediğimiz sonuç ölçütlerinin çoğu değerlendirilmedi; sadece kilo alımı, deri kıvrım kalınlığı ve safra salgılaması ölçüldü. Bu sonuç ölçütlerinin hiçbirinde tedaviler arasında gerçek fark bulunmadı. Bizce önemli olan, ölüm veya karaciğer nakli gereği gibi uzun vadeli sonuçlar sadece bir çalışmanın izleminde raporlandı ve sağlanan bilgiler ölen ya da karaciğer nakli gereken hastaların ursodeoksikolik asit ya da plasebo alıp almadığını açıklamıyor.

Mevcut araştırmalar bu tedavinin yan etkilerinin nadir olduğunu gösteriyor ancak ilacı kistik fibrozlu hastalara rutin olarak vermeyi haklı çıkarmak için uzun vadeli kullanım hakkında yeterli bilgi yok. Karaciğer hastalığını önlemek için başka tedaviler olmadığından ursodeoksikolk asit hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Araştırmalar iyi organize edilmiş ve yürütülmüş göründü, ancak doğru düzgün bir yargıya varmak için yeterli bilgi yoktu. Buna rağmen, bütün olarak araştırmaların nasıl yürütüldüğü ile ilişkili herhangi bir faktörün sonuçları büyük ölçüde değiştireceğini düşünmüyoruz; ancak bir çalışmada ursodeoksikolik asit kullanan grubun çalışma başlangıcında genel olarak plasebo grubu kadar sağlıklı olmadığıyla ilgili kaygımız var. Bir başkasında da, çalışmadan ayrılan ve son analize dahil edilmeyen bazı hastalar vardı, ancak bunun için sebep açıklanmadı.

Kaynak

Cheng K, Ashby D, Smyth RL. Ursodeoxycholic acid for cystic fibrosis-related liver disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD000222. DOI: 10.1002/14651858.CD000222.pub3

Orijinal özet için: Kistik Fibrozda Ursodeoksikolik Asit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar