Nöro-Behçet Hastalığında Tedaviler

Çeviri: Hem. Gökşen Polat

Cochrane derleme özeti

Nöro-Behçet sendromu (NBS) yaşam kalitesi üzerine büyük etkisi ile malûl bırakan bir durumdur. NBS için önerilen tedaviler biyolojik ilaçlar gibi modifiye edici tedaviler, kolçisin, kortikosteroid, immün baskılayıcılar ve interferon alfayı kapsar. Yarar ve zararlarını değerlendirmek amacıyla bu tedavilerin sistematik derlemesini yapmaya karar verdik. Bu derleme kriterlerini karşılayan bir çalışma bulunamadı. Bu da NBS’li hastalarda bu tedavilerin yararlarını destekleyen veya çürüten kanıt olmadığını gösteriyor, Bu yüzden, kanıta dayalı bir tavsiyenin desteklenebilmesi için iyi yürütülmüş araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Nava F, Ghilotti F, Maggi L, Hatemi G, Del Bianco A, Merlo C, Filippini G, Tramacere I. Biologics, colchicine, corticosteroids, immunosuppressants and interferon-alpha for Neuro-Behçet's Syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD010729. DOI: 10.1002/14651858.CD010729.pub2

Orijinal özet için: Nöro-Behçette Tedaviler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Son Paylaşımlar