Yanık ve Deri Grefti Donör Bölgelerinin Tedavisinde Büyüme Hormonu


Foto: ReSurge International / Flickr

Cochrane derleme özeti

Büyüme hormonu hipofiz bezinde üretilir. On yıllardır sadece hipofiz bezlerinden elde edilebilen büyüme hormonu daha yakın zamanlarda genetik mühendisliğiyle üretilir oldu ve rekombinant insan büyüme hormonu (rhGH) şeklinde tedaviye hazır hale getirildi. Bu derleme, rhGH’nin yanıklar ve cilt grefti donör bölgelerinin tedavisinde kullanıldığında, başka tedavilere kıyasla etkisini ve güvenliğini belirlemeyi amaçlıyor.

Toplam vücut yüzey alanının %40’tan fazlasını etkileyen bir yanık tüm vücudu etkiler. Böylesi büyük yanıkları olan kişilerde, metabolizma yükselir ve bu kendini nabız yükselmesi ile gösterir. Bu duruma hipermetabolizma denir. Hipermetabolizmada yüksek düzeyde enerji harcanır. Bu enerji kısmen kişinin kendi kaslarının yakılmasından sağlanır ki bu da vücudu tüketir. Dokuların enerji sağlamak için yakılarak daha küçük moleküllerin oluşumuyla enerji sağlanmasına katabolizma denir. Ancak böylesi bir yolla hipermetabolik durum için gereken enerji sağlanamaz. Bu enerji ve yapıtaşı kıtlığı yanık yarası ve donör bölgelerde iyileşmenin uzun sürmesine neden olur. Çocuklarda bu eksiklik büyümede gerilemeye de neden olur. Bu katabolik durum protein yıkımını tersine çeviren anabolik ilaçlarla tedavi edilebilir. Böylesi bir tedavi yaklaşımı için tavsiye edilen anabolik ajanlardan birisi de rekombinant büyüme hormonudur.

Bu derlemeye alınabilecek; toplam 701 hasta üzerinde yürütülmüş 13 uygun randomize kontrollü araştırma bulduk. Vücut yüzeyinin %40’ından fazlasını kaplayan yanıklı hastalarda rekombinant büyüme hormonu tedavisinin yanık yaraları ve donör bölgelerin daha hızlı iyileşmesine, mortaliteyi ve skarlaşmayı artırmadan yardımcı olduğu ve hastanede kalış süresini kısalttığına dair bazı kanıtlar var. Yetersiz raporlama nedeniyle bu çalışmaların kalitesini değerlendirmek güç olduğu için sonuçlarından tamamen emin olamıyoruz.

Kaynak

Breederveld RS, Tuinebreijer WE. Recombinant human growth hormone for treating burns and donor sites. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD008990. DOI: 10.1002/14651858.CD008990.pub3

Orijinal özet için: Greft Dönör Bölgesinde GH

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar