Bel Ağrısında Bitkisel İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bel ağrılı (BA) hastalarda bitkisel ilaçların ağrıya etkisiyle ilgili kanıtları derledik.

Arka plan

Bel ağrısı yaygındır, herhangi bir ay içinde popülasyonun %35 kadarında görülebilir. Spesifik olmayan bel ağrısı en alt kaburga ile kalçaların altı arasında kalan romatioid artrit, enfeksiyon, kırık, kanser ya da disk rüptürüne ya da sinirlere başka bir baskıya bağlı siyatik gibi altta yatan problemlerin neden olmadığı ağrı olarak tanımlanıyor. Ağızdan alınan ya da ağrılı yerin üzerine sürülen bitkisel ilaçlar bel ağrısı dâhil birçok durumun tedavisinde kullanılır.

Çalışma özellikleri

5 Ağustos 2013 tarihinde erişilebilen tüm kantlar incelendi. Spesifik olmayan bel ağrılı 2050 erişkinde 6 bitkisel ilaç 14 araştırmada test edildi. İki oral ilaç, şeytan pençesi (Harpagophytum procumbens) ve beyaz söğüt kabuğu (Salix alba) plaseboya ya da rofekoksibe karşı kıyaslandı. 3 topikal krem, plaster veya jel; kayen (Capsicum frutescens), komfrey (Symphytum officinale L.) ve Brezilya arnikası (Solidago chilensis) plasebo krem veya flaster ve bir homeopatik jele karşı kıyaslandı. Bir esansiyel yağ olan lavanta tedavi yapılmamasına karşı kıyaslandı. Çalışmalara ortalama yaşı 53 olan hastalar alındı ve çoğu 3 hafta sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Standardize edilmiş günlük 50 veya 100 mg doz harpagosid şeklinde şeytan pençesi, ağrıyı plasebodan fazla azaltabiliyor. 60 mg standart doz ise ağrıyı günlük 12.5 mg rofekoksib (Vioxx®) kadar azalttı.

Standardize edilmiş günlük 120 ve 240 mg salisin şeklinde beyaz söğüt kabuğu ağrıyı plasebodan fazla azaltırken 240 mg doz, günlük 12.5 mg rofekoksib (Vioxx®) kadar azalttı.

Kayen’in birkaç formu test edildi: Flaster formunda ağrıyı plaseboya göre daha fazla fazla, homeopatik jele karşı ise yaklaşık aynı derecede azalttı.

İki diğer sürme tedavisi S. officinale ve S. chilensisin ağrı algısını plasebo kremlerden daha fazla azalttığı görüldü.

Akupresurla birlikte kullanılan lavanta esansı yağı ağrıyı azaltmada ve esnekliği artırmada konvansiyonel tedaviye kıyasla etkili görüldü.

Ters etkiler raporlandı ve primer olarak hafif, geçici mide barsak yakınmaları ve cilt iritasyonlarıyla sınırlı olduğu görüldü.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmaların çoğunda kayırma hatası riski düşük ve kanıt kalitesi genel olarak çok düşükle orta arasındaydı. Orta kalitede kanıt sadece kayen (C. frutescens) için bulundu.

Derlenen 8 çalışmanın yazarlarının potansiyel çıkar çatışması vardı ve diğer 4 çalışmanın yazarları çıkar çatışması beyan etmedi.

Vioxx® ters etkileri nedeniyle piyasadan çekildi, bu durumda üç maddenin tümünün de etkinlik ve güvenliğinin piyasada kolayca bulunan NSAID’ler ve asetaminofen gibi ağrı kesicilerle kıyaslanması gerekir.

Karar

Düşük orta arası kanıtlar dört bitkisel ilacın akut ve kronik BA’yı kısa dönemde azaltabileceğini ve az yan etkileri olduğunu gösteriyor. Henüz bu ilaçlardan hiç birinin uzun vadeli kullanımda etkili ve güvenli olduğuna dair kanıt yok. Bu müdahalelerin etkinliğini daha fazla test etmek için büyük ve iyi tasarımlı çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Oltean H, Robbins C, van Tulder MW, Berman BM, Bombardier C, Gagnier JJ. Herbal medicine for low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD004504. DOI: 10.1002/14651858.CD004504.pub4

Orijinal özet için: Bel Ağrısı Bitkisel İlaçlar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv