Medulloblastomalı Çocuklarda Kemoterapi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Medulloblastoma çocuklarda en sık görülen kötü huylu beyin tümörlerinden biridir. Sürviyi iyileştirmek ve radyoterapinin indüklediği potansiyel yan etkileri azaltmak için kemoterapi kullanılır. Radyoterapinin indüklediği potansiyel yan etkilerin azaltılması çok küçük çocuklarda radyoterepi kullanmamakla, daha büyüklerdeyse kraniyospinal ışınlama dozunu azaltarak ve tüm arka çukur yerine tümör yatağına yapılan takviye dozunu azaltarak sağlanır. Çocuklarda medulloblastoma tedavisinde kemoterapi kullanımı için verilen iyi aydınlatılmış bir kararın gerek tümöre karşı etkiyle gerekse yan etkilerle ilgili yüksek kalitede kanıtlara dayanması gerekir.

Çalışma özellikleri

0 – 21 yaş arası çocuklarda kemoterapi içeren tedavileri içermeyenlere karşı (7 çalışma) ve standart doz kemoterapisiz radyoterapiyi kemoterapiye eklenen azaltılmış doz radyoterapiye karşı (1 çalışma) kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar için bilgi tabanlarını aradık. Kanıtlar 2013 Ağustosuna kadar günceldir.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Bu derlemede bulunan kanıtlara dayanarak kemoterapiden sağlanabilecek bir yarar dışlanamıyor ancak şu anda kemoterapili ya da kemoterapisiz tedaviden yana kesin bir karar çıkaramıyoruz. Randomize kontrollü araştırmalar en yüksek düzeyde kanıt olmakla beraber elde, örneğin çok küçük çocuklarda sadece kemoterapi kullanımı gibi non randomize çalışmalardan sağlanan kanıtlar olduğunun kabulü gerekir. Sonuçlar metastatik hastalığı olmayan çocuklar için umut verici.

Kemoterapiyle birlikte azaltılmış doz radyoterapiye kıyasla kemoterapi olmadan standart doz radyoterapi için de kesin tavsiyeler yapamıyoruz. Yüksek kalitede daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Michiels EMC, Schouten-Van Meeteren AYN, Doz F, Janssens GO, van Dalen EC. Chemotherapy for children with medulloblastoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD006678. DOI: 10.1002/14651858.CD006678.pub2

Orijinal özet için: Medulloblastoma Kemoterapi Radyoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv