Ağır Hastaların Mekanik Ventilasyonu Esnasında Uzun Süreli Sedasyon İçin Deksmedetomidin Veya Klonid

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yoğun bakım ünitesinde yatan ağır hastalarda, mekanik ventilasyon esnasında uzun süreli sedasyon için, deksmedetomidin veya klonidin (alfa 2 agonistler) kullanımının etkinlik ve güvenliğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Solunum desteği için makineye bağlanan ağır hastalarda, sıkıntı ve stresi azaltıp bakım verilmesini kolaylaştıran sedasyon, önemli bir tedavidir. Ancak olağan kullanılan, propofol, midazolam ve lorazepam gibi bazı sedatifler, kan basıncını düşürebilir, solunumu baskılayabilir ve uzun süreli infüzyondan sonra ayılmayı geciktirebilir. Solunum desteği süresini ve hastanede kalınan zamanı da uzatabilir. Deksmedetomidin ve klonidin sedasyon yapar ancak personelin hastayla iletişim sağlamasına izin verir, ağrıyı azaltabilir ve solunumu baskılamaz. Bu ilaçlarla tedavi edilen hastaların uyanması daha kolay olup ağrı ve rahatsızlıklarını daha iyi ifade edebilirler. Bu nedenlerle, uzun süreli sedasyon için çekici alternatif teşkil ettikleri için, geleneksel sedatiflere kıyasla uzun vadeli (24 saat ötesi) etkinlik ve güvenliklerini değerlendirmeyi planladık

Çalışma özellikleri

Veri tabanlarını 2014 Ekimine kadar taradık. Toplam 1624 katılımcıda deksmedetomidini geleneksel sedatiflerle kıyaslayan 7 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Araştırmalara 24 saatten fazla sedasyon gerekeceği tahmin edilen hastalar alındı. Alternatif sedatif olarak; propofol, midazolam ve lorazepam değerlendirildi. Çocuklarda veya klonidinle yapılmış araştırma bulamadık. 7 araştırmanın 6’sı ilaç şirketlerinden fon alırken 1 araştırma fon kaynağı beyanında bulunmadı.

Anahtar sonuçlar

Geleneksel sedatiflere kıyasla deksmedetomidin, solunum desteği süresini yaklaşık 1/5 kadar ve YBÜ’de kalış süresini 1/7 kadar azalttı. Deksmedetomidin sedasyon sağlamada ve hafif düzeyde sürdürmede, en az geleneksel sedatifler kadar etkiliydi.

Deliriyum riskini azaltmada deksmedetomidini destekleyen net kanıt yok, sonuçlar hem fayda olmaması hem de oldukça yeterli bir fayda ile uyum gösteriyor.

Koma riskini azaltma konusunda kesin sonuç çıkarmak için yeterli bilgi sağlanamadı.

Deksmedetomidinle en sık görülen yan etki olan, bradikardi insidensi iki katına çıktı.

Derlememiz deksmedetomidinin genel ölüm oranını değiştirdiği yönünde kanıt sağlamadı.

Kanıt kalitesi

Çoğu çalışmada kayırma hatası riski yüksek, ciddi tutarsızlık ve belirsizlik olup yayınlamada kayırma hatası kuvvetle şüpheli olduğundan, genel olarak kanıt kalitesi çok düşükle düşük arasında değişkendi;

Kaynak

Chen K, Lu Z, Xin Y, Cai Y, Chen Y, Pan S. Alpha-2 agonists for long-term sedation during mechanical ventilation in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD010269. DOI: 10.1002/14651858.CD010269.pub2

Orijinal özet için: Uzun Süreli Sedasyonda Deksmedetomidin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv