Diyabetik Maküla Ödemi Tanısında OCT İle Santral Retina Kalınlığı Ölçümü

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Diyabetik maküla ödemi (DMÖ), retinanın merkezi kısmının, makülanın kalınlaşması olup diyabetik retinopatisi olan hastalarda görülebilir. Diyabetik retinopati, diyabetin retinada ilerleyici harar yaratan bir komplikasyonudur. Göz hekiminin görsel muayenesiyle teşhis edilir. DMÖ’nün en şiddetli formu olan klinik anlamlı maküler ödemiyle (KAMÖ) birlikte uzun vadede görme kaybı olur. Bu durum tedavi edilebilir. Görme kaybı riskini azaltmak için kan damarlarının lazerle fotokoagülasyonu uzun yıllardır kullanılıyor. Daha yakınlarda anti-anjiyogenetik tedavinin görüşü düzeltmek için kullanımı onay aldı.

Derleme sorusu

Optik koherens tomografisi (OCT), ışığın nasıl yansıdığına dayanır. Retina kalınlığını ölçmede kullanılabilir. İlkin diyabetik maküla ödemi tanısında OCT’nin doğruluğunu ve bunun yanında tanısal performansındaki farkları değerlendirmeyi hedefledik. Ancak OCT’nin rolü gelişiyor ve derlemenin bu güncellemesinde, OCT’nin DMÖ tanısında yeni bir standart olarak düşünülmesinin mümkün olup olmadığını da değerlendirmeyi hedefledik.

Araştırma tarihi

Derlememiz 2013 Haziranında güncellendi.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye toplam 830 katılımcının 1387 gözünü değerlendiren 10 araştırma dâhil edildi. 9 araştırmada OCT’nin KAMÖ’yü teşhis edebilme gücü araştırıldı.

Fon kaynakları

OCT cihazı üreticisinin araştırmaya fon sağlamakla ilgisi anlamında açık bir potansiyel çıkar çatışması beyanı yapılmadı.

Anahtar sonuçlar

Referans standart olarak klinik fundus muayenesi kullanılarak, OCT ile retina kalınlığı ölçümünün maküla merkezini tutan KAMÖ teşhisi için yeterince doğru olmadığını bulduk. 5’inde KAMÖ olan 10 diyabetik retinopatili hasta içinde, KAMÖ olmayan 5 hastadan 1’ine hatalı KAMÖ tanısı konurken; KAMÖ olan 5 hastadan 1’i atlanacaktır.

Ancak araştırmacılar OCT ile klinik muayene arasındaki bu uyumsuzluğun, OCT’nin KAMÖ ve daha ileri retinopatisi olmayan hastalardaki; erken, subklinik retina kalınlaşmasını belirleyebildiğinden dolayı olduğunu buldular. Bu subklinik maküler ödem olgularının, KAMÖ’ye ilerleme riski artmış olduğundan daha yakın izlenmesini önerdiler. Dahası, OCT, DMÖ hastalarında anti-anjiyogenetik tedavi idaresinde önemli bir araç ve birçokları tarafından tanı için yeni bir referans standart olduğuna inanılıyor.

Kanıt kalitesi

Eksik raporlama veya kayırma hatası riski nedeniyle çalışma kalitesi belirsizdi. Bu durum, özellikle çalışmalara katılımcıların nasıl seçildiği, kimin ya da nasıl çalışmaya aldığı ve kötü kalitede görüntü alınan hastaların dışlanmasına bağlıydı. Dahası, birçok araştırmaya hastaların ki gözü birden katıldı ki veri analizinde problem yarattı.

Kaynak

Virgili G, Menchini F, Casazza G, Hogg R, Das RR, Wang X, Michelessi M. Optical coherence tomography (OCT) for detection of macular oedema in patients with diabetic retinopathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD008081. DOI: 10.1002/14651858.CD008081.pub3

Orijinal özet için: Maküla Ödeminde Optik Koherens Tomografi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar