Fiziksel Aktiviteyi Artırmak İçin Toplum Çapında Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Fiziksel aktivite azlığı sağlığı zayıflatır. Düzenli fiziksel aktivite kronik hastalık riskini azaltabilir ve kişinin iyilik halini artırır. Fiziksel hareketsizlik yaygın ve artan bir sağlık problemidir.

Bu konuyla ilgili olarak 33 araştırmada topluma yönelik aktiviteyi iyileştirme programları araştırıldı. Bir programda birden fazla yaklaşım kullanıldı. Mevcut araştırmaları 2011 yılında ilk defa taradığımızda bu yaklaşımın faydalı olup olmadığını gösterebilecek iyi araştırma yoktu.

Bazı araştırmalar topluma yaygınlaştırılan programların fiziksek aktiviteyi iyileştirdiğini ileri sürerken diğerleri fayda göstermedi.

Bu güncellemede iyi kalitede 4 yeni araştırma bulduk; ancak çalışmaların hiçbiri toplumda fiziksel aktivite düzeyini artırmadı. Bazı araştırmalar programların daha fazla insanın yürüdüğünün gözlenmesi gibi etkilerini raporladı ancak toplum düzeyinde fiziksel aktivite artmadı.

Bu derlemede toplum çapında müdahalelerin yapılmasının çok güç olduğu ve genellikle toplumun fiziksel aktivitesine ölçülebilir bir fayda sağlamada başarısız olduğu bulundu. Müdahalelerin çoğunun toplumun önemli bir kısmına ulaşmada başarısız olduğu aşikâr ve kombinasyona eklenen bazı stratejilerin ferdi etkinliğinin olmayabildiğini tahmin ediyoruz.

Kaynak

Baker PRA, Francis DP, Soares J, Weightman AL, Foster C. Community wide interventions for increasing physical activity. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD008366. DOI: 10.1002/14651858.CD008366.pub3

Orijinal özet için: Toplumda Egzersiz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar