Acil Endotrakeal Entübasyonda Sakinleştirici Olarak Etomidat

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Acil endotrakeal entübasyon yapılan ağır hastalarda tek doz etomidat mortalite ve komplikasyonları artırır mı?

Arka plan

Ağır hastalarda sıklıkla solunum yardımı gerekir. Bu entübasyonla yapılır, hasta trakeaya yerleştirilen tüple solunum cihazına bağlanır.

Entübasyon esnasında hastalara çoğu zaman sakinleştirici ilaç verilerek prosedürü fark etmemeleri sağlanır. Çoğu sedatif ilaç kan basıncında potansiyel zararlı bir düşmeye neden olabiliyor.

Etomidat, kan basıncına etkisi minimal olduğundan entübasyon öncesinde hastaları sakinleştirmede çok kullanılır. Ancak etomidat verilen bazı hastalarda sürrenal bezleri de çalışmayabilir ve bu da zarar verebilir.

Çalışma özellikleri

2013 Şubatına kadar kanıt aradık ve 1666 çalışma bulduk. Derlemeye 8 çalışma dâhil edildi ve toplam 772 katılımcılı 7 çalışma meta analize alındı. Araştırmalara alınan hastalar stabil olmayan durumda ve ağır hastalardı. Endotrakeal entübasyon için tek doz etomidat ya da başka sakinleştirici ilaç verildi. Araştırmamız 2014 Ağustosunda yeniledik, yeni araştırmalar gelecek güncellemeye dâhil edilecek.

Sonuçlar

Ağır hastalarda etomidatın bolus dozu olarak verilen diğer ilaçlara kıyasla mortaliteyi, artırdığına dair kuvvetli kanıt bulunmuyor. Bu bulguyu yorumlarken dikkat edilmesi gerekiyor çünkü bir mortalite farkını, sadece büyük çalışmalar gösterebilir. Şimdiye kadar böyle bir çalışma tamamlanmadı.

Etomidat sürrenal bez işlevini bozar görünüyor. İşlevler en çok etomidat verilmesinden 4 – 6 saat sonra bozuldu.

Bir kişide organların ne kadar kötü bozulduğunu anlamak için Sekansiyel Organ Yetmezliği Değerlendirmesi (SOFA) skorları kullanılır. Etomidat kullanımı sonucunda SOFA skorları bozulur ancak bu fark küçük ve klinik olarak anlamlı değil.

Bozuk sürrenal bez işlevlerinin ve yüksek SOFA skorlarının insan sağlığına etkisi bilinmiyor. Etomidat kullanımı kimsenin hastanede geçirdiği süreyi (yoğun bakım dâhil), mekanik ventilatöre bağlı kalma süresini veya vazopressör kullanımını uzatır görünmüyor.

Kanıt kalitesi

Kanıtların çoğu orta kaliteliydi. Bunun temel nedeni incelediğimiz bazı küçük çalışmalarda hastaların entübasyon sonrasında yeterince kontrol edilmemesi. Bir çalışmadaki hastaların çoğu komada olduklarından entübe edildi. Bu hastalar çalışmalarda değerlendirdiğimiz hastaların %42’sini oluşturuyor. Komadaki hastalar endotrakeal entübasyon esnasında etomidatın sağladığı kan basıncı stabilizasyonundan aynı ölçüde fayda sağlamayabilir ve örneğin şiddetli enfeksiyonu olanlar gibi diğer ağır hastalara kıyasla sürrenal bez fonksiyonu bozulması riski yüksek değildir.

Kaynak

Bruder EA, Ball IM, Ridi S, Pickett W, Hohl C. Single induction dose of etomidate versus other induction agents for endotracheal intubation in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD010225. DOI: 10.1002/14651858.CD010225.pub2

Orijinal özet için: Entübasyon Etomidat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv