Acil Göğüs Ve Karın Cerrahisinde Hastaya Kendi Kanı Veya Bağış Kanı Verilmesi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Travma 45 yaş altı insanlarda önde gelen ölüm nedenlerinden. Geçen 20 yıldan fazladır hastaya, bağışçıdan sağlanmış kan ürünlerine (standart bakım) alternatif olarak, ameliyat esnasında, “kan kurtarma” denen bir prosedürle (intraoperatif kan kurtarma da deniyor) toplanan kendi kanı veriliyor. Birçok hekim bunu, bağışçı kanından bulaşabilen hepatit ve HIV gibi kan nakliyle ilişkili enfeksiyonların riski nedeniyle tercih ediyor. Bu derlemede göğüs travması için ameliyata giren hastalarda kan kurtarmanın olağan bakıma kıyasla ne kadar etkili olduğunu belirlemeyi amaçladık. Bu prosedürün hastanın sağkalımı, ektsra kan ihtiyacı ve prosedürün maliyeti gibi sonuç ölçütlerini standart bakıma karşı değerlendirdik.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 25 Kasım 2014 tarihine kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Göğüste delici çoğu erkek ve benzer göğüs yaralanması olan 44 katılımcıyla yapılmış bir randomize kontrollü araştırma belirledik. Çalışmada katılımcılara kan kurtarma yoluyla sağlanan ve işlem görmüş kendi kanları veya bağış kanı verildi. Çalışma 2002 yılında Günay Afrika, Johannesburg’da bir hastanede yapıldı.

Sonuçlar

Sonuçlar sürvi, postoperatif enfeksiyon veya maliyette iki grup katılımcı arasında fark göstermedi. Kurtarılmış kan alan hastalarda nakil için gereken depolanmış banka kanı miktarında azalma bulundu. Başka ters olaylar hakkında veri raporlanmadı.

Travma cerrahisi ve başka ameliyatlarda kan kurtarmanın rölatif etkinliği, güvenliği ve mali etkinliğini değerlendirmek için daha büyük, çok merkezli ve titiz çalışmalar yapılması gerektiği inancındayız.

Kanıt kalitesi

Bulunan çalışmanın kalitesi yüksekti ancak katılımcı sayısı çok değildi. Karın veya göğüs travma ameliyatı olan hastalarda kan kurtarmanın güvenlik ve etkinliğine dair kesin kararlar çıkarılamıyor.

Kaynak

Li J, Sun S, Tian J, Yang K, Liu R, Li J. Cell salvage in emergency trauma surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD007379. DOI: 10.1002/14651858.CD007379.pub2

Orijinal özet için: Kan Kurtarma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar